اینترنت
...
اینترنت
...
[RB:Blog_And_Post_Title]

اسلایدر

هم درنگ -عکس بختیاری- آهنگ بختیاری
هم درنگ -عکس بختیاری- آهنگ بختیاری
مریضم کرده تهنایی ★✗✔★ هم درنگ ★✗✔★ عکس بختیاری ★✗✔★ آهنگ بختیاری 
قالب وبلاگ

 

http://s5.picofile.com/file/8134099050/as1_10_.jpg

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8134099868/as1_22_.png

 

 

یه جک باحالی یکی سیم تعریف کرد


ولی نتروم تایپس کنم


خسته ام افهمین ؟؟؟خسته


ایسا بحندیدن بخدا خیلی حنده داره


بمو اعتماد کنین

http://s5.picofile.com/file/8134100176/as1.png

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8134098984/as1_8_.jpg

 

کُنار غریوُم ،که بردِه نصیووم

 

 

http://s5.picofile.com/file/8134098568/as1_3_.jpg

 

 

جایی که بیدن و نبیدنتون فرقی نیکنه


نبیدنتونه انتخاو کنین


بخدا ز مو ب ایسا نصیحت


ایطوری به بیدنتون احترام نهادینه


دیدمه که اگوم


ترجمه جمله "هاروکی موراکامی"


http://s5.picofile.com/file/8134099142/as1_11_.jpgدست های کوچک تو،

محرومیت نمی فهمند،

تو بزرگترین مینیمالیست تاریخی!!!

ازسمیرابابادی عکاشه
http://s5.picofile.com/file/8134098918/as1_7_.jpg


مبتلایم موبه شوگار تیات


عاشق دردم وبیمار تیات


همه آبادی وشهر واخورن


که منم زخمی ناکار تیاتشعر از فریده چراغی (ممیرا)


http://s5.picofile.com/file/8134099192/as1_13_.jpg
«صبوری»

خستگی ات را

پشت لبخندِ ایلیاتی ات پنهان می کنی

چشم هایت راپشتِ «پَل هایت1»،

روشنترازآفتاب کوهستان

که پشت هیچ شبی نمی ماند،

سادگی ات،

صبوری ات را«هیجار2»کرده است...

1-گیسو
heyjar2-،فریاد

مجموعه شعرنفرین شبدرها،سروده ی سمیرابابادی عکاشه،ص22

http://s5.picofile.com/file/8134099242/as1_14_.jpg
كباب فقط كباب بختياري!


هر كي گو چنس كمه؟؟؟


http://s5.picofile.com/file/8134099976/as1_24_.jpg
سي تش و ديلاق شيرم باي كر كلو...

 

 

 

 

 

 
http://s5.picofile.com/file/8134098718/as1_5_.jpg
ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﯿﺪ


ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺩﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺯ ﺣﻀﺮﺍﺕ ﻣﻨﮕﺲ ﭼﻮﺭﻩ ﺑﺲ ﮔﻮﺩ ﭼﺘﻪ؟


ﭘﯿﺎﮐﻪ ﮔﻮﺩ ﺷﻮﻡ ﺑﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ . ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺯ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭼﮏ ﮐﺮﺩ
.

ﻭﯾﺪﺋﻮﻧﻪ ﭼﮏ ﮐﺮﺩﻧﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﺟﺎ ﯾﻪ ﭘــــُﺮﺱ ﺩﻭ ﭘﺮﺱ ﺧﺮﺩﻩ ...ﻫﻮ ﻫﻢ ﺩﻭ ﻟــــُﭙﯽ 

ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﺲ ﮔﻮﺩ ﺣﻮﻧﺖ ﺧﺮﺍﻭ ﺗﻮ ﺧﻮ ﺩﻭ ﭘﺮﺱ ﺧﺮﺩﯼ.


ﮔﻮﺩ ﭘﯿـــــــــــﺎﺯ ؛ ﭘﯿﺎﺯ ﺯﺯﺯﺯﺯﺯﺯﺯ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻣﻨﺴﺘﯽ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺨﺮﺩﻭﻡ ﺑﺪﻫﻮﻧﻮﻡ ﺗﻮﻡ ﻧﺪﺍﺩ

http://s5.picofile.com/file/8134099292/as1_15_.jpg

یاد اون دوران بخیر. ما با این تریلی ها ارهدیم دبیرستان

تریلی شرکت نفت.
 
http://s5.picofile.com/file/8134099576/as1_19_.jpg

چهار لنگ وهفت لنگ چینی هم به بازار اوید.خدا منه کولت....


 

 

http://s5.picofile.com/file/8134099342/as1_16_.jpg يه پيايي منه بانگ 100 ميليون برنده ايبو 

رئيس بانگ به کارمنداس اگو کى تره بره بِس يجورى خَور بده تا سکته نکنه !؟؟

یکی ز کارمندا داوطلب ايبو و ايگو من ميترم ٬

خلاصه کارمنده اِره درحونه ى پيا برنده و اگو :

اير 100 ميليون منه بانگ برنده وابوي چی کنى؟

يارو اگو : 1 ميليون تومنس اِدُم به خوت ٬

کارمند بانگ هموچو سکته ايکنه !!!http://s5.picofile.com/file/8134098842/as1_6_.jpgﺍﯼ ﺩﺭﯾﻐﺎ ! ﺁﻥ ﮔﺬﺭﮔﺎﻫﻬﺎﯼ ﺳﺨﺖ ﺍﯾﻞ ﮐﻮ /! ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﮐﻮﭺ ﺟﻤﻌﯽ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﮐﻮ !


ﮐﻮ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ؟/ ﮐﻮ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺯﺍﻥ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ؟


ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ « ﺍﯾﻞ » ﻭ « ﻣﺎﻝ »/ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺑﺮ ﺭﺍﻩ ﻋﻘﻠﻢ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ


ﻣﺮﺩﻣﺎﺕ ﺍﯾﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ/ ﯾﺎ ﮐﻪ «ﺍﯾﻠﻢ» ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
http://s5.picofile.com/file/8134098484/as1_2_.jpghttp://s5.picofile.com/file/8134099484/as1_18_.jpg

ﺩﺍلوﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺧﻮﻧﺪ ﯾﻬﻮ ﺩﺍﺩ ﺯﯾﺪ : ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ ! ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

ﺩﻭﻧﯿﺪﻭﻡ ﮔﻮﺩﻭﻡ : - ﭼﻨﻪ ﺩﺭ ﺍﺯﻧﻦ؟ گو - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

گودوم_ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺯﻧﮓ ﺧﺮﺩ؟ گو - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

ﺷﻮﻡ ﺳﯿﺖ ﺑﻬﻠﯿﻢ؟ - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

 ﻣُﻬﺮﺕ ﮔﻢ ﻭﺍﺑﯿﺪﻩ ؟ - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

 ﮐﺴﯽ ﻃﻮﺭﯾﺲ ﻭﺍﺑﯿﺪﻩ ؟ - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

ﺟﺎﯾﯽ ﺳﻮﻫﺪﻩ . ﺯﯾﺮ ﮐﺘﺮﯾﻨﻪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻮﻧﻮﻡ . - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

 ﺟﮏ ﻭ ﺟﻮﻧﻮﺭ ﺩﯾﺪﯼ ؟ - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ ! ﮔﻮﺩﻭﻡ ﺧﻮ ﯾﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮑﻮﻥ !! ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺩﺍﺩ ﺯﯾﺪ : - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

( ﺩﺳﺘﺴﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻟﺒﺮﺍﺕ ﺗﮑﻮﻥ ﺩﺍﺩ )

ﻧﻤﺎﺯﺱ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺍﺑﯿﺪ ﮔﻮﺩ : ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﮔﻮﻡ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻋﻮﺽ ﻧﮑﻮﻥ .

ﺩﺍﺷﺘﻮﻡ ﺩﯾﻼ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺳﯿﻞ ﺍﮐﺮﺩﻭﻡ. آلبرده ﻧﻔﻬمhttp://s5.picofile.com/file/8134098450/as1_1_.jpgﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ...


ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﺪﻭﻡ ﺭﻗﺺ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻫﻤﻪ


ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻥ ﻟﻄﻔﺎ ....


_1ﮐﺮﺩﯼ


_2 ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ
http://s5.picofile.com/file/8134099700/as1_21_.jpg 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8134099026/as1_9_.jpg

 

آدمايي كه قيط عقل مين سرسون ني فقط صداسونه بلند اكونن و منطق ندارن
به قول او شعرع كه يكميسم يادم ره اگو


نونم چه... نونم چه....      آخرس گو... رسوا شود

 

http://s5.picofile.com/file/8134099918/as1_23_.jpg

 

 

http://s5.picofile.com/file/8134099150/as1_12_.jpg

 

يادي هم كنيم از امواتمون


شادي روحسون صلوات

 


برچسب‌ها: طنز بختياري2
[ دوشنبه بیستم مرداد 1393 ] [ 17:8 ] [ یاسر بختیاری ]

 

 

دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی کوروش اسدپور با نام سی دیدن جمالت

تنظیم: حمید توفیقی | تهیه شده در شبکه استانی چهارمحال و بختیاری

 

 

کوروش اسدپور - سی دیدن جمالت

 

 

 دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ :

.

.

.

.

.

.

- ﺍﻭﻩ 2! ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﻪ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﻮﻧﻪ

- ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ! ﺍﺯ ﻳﻪ ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ !

-ﻻﻣﺼﺐ ﺗﺎﺯﻩ 2 ﺭﻭﺯ ﺷﺪﻩ !

-ﺍﻳﻦ 4ﺭﻭﺯ ﺁﺧﺮﺵ ﻧﻤﻴﮕﺬﺭﻩ ﻳﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺷﻴﻢ !

-ﻋﺠﺐ ﻣﺎﻩ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮﺩ،ﺣﻴﻒ ﻛﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ

 

 

 

 

 

 

 

 

هر كي بين خوم و خوت 

ناده دو تا برد....

زه شمي تا دم صحو

دلس بيا درد.....

 

 

 

 

 

 

چشمه برم لردگان

 

 

 

 

 

 

اين هم يك عكس از ( آه بهمن )جاودانه باد ياد و خاطراتش روحش شاد باد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنديونه انگيري كي تاحلا دي؟

 

 

 

 

 

 

 

/آهای گل

وی شیرم دوما ره شکاره هی گل آهای گل وی یو شکاره تازه سه اهای گل

وی داسو دودوش نون بپزید هی گل اهای گل ووی یو شکاره تازه سه اهای گل

ووی ایی خطانه کی نوشته هی گل اهای گل ووی شیروم دوما خط نویس اهای گل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا خدا نیسی یا تـــــــــــو خـــدا وابیدیه

که وَ دلُـــــم از هر طرف غـــــــم دادیه

پس پَنَه وَ مو نکو او چی که مِن دل داری

ای دی کُجِی که مونه ساعت بدی زاییدیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوو امین چند بار سر نماز بلند اگو : الله اکبــــــــــر .. اله اکبــــــــــــــــــــر

امین اگو : بوو چته؟ در بوندیم؟ کتری چوش اویده.. ؟ در یخچال وازه..؟ 

کولر خاموشت کنیم..؟

بووس نمازنه قط اکنه اگو آلبرده به عادوم نبرده کاش نداشتمت اگوم کانال عوض مکن داروم اخباره گوش ادوم ..

 

 

 

 

 

 

آبشار آتشگاه لردگان-نماد سرسبزی بختیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

نی خومت چینا به مو برد ای ونی 

غر و لند و حرف پر درد ای زنی

نی درا سی مو دیه هرسی ز تیت 

سیل او تیهات به مو سرد منی

تیگته کِر کردیه به مو سیچه

هی به فرگت سی مو تمدار ای تنی

 

 

 

 

 

آخرش مونه ایبرن ری سرُ دَس

ایبویی وَخودبی خودُمثِ هزارآدمِ مَس

اللهُ اکبر تو پشتِ سرُم چی نیکُنه

وقتی مِن گور، خاک، ری سَرَ بَس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ری وُ صحرا ایکنُم آخه یه رو

خهسه آوی دلم ،یار دو رو

دیدی ایی دلُم بازیچه دَس تو بی

دیگ وُ اُمشو وُ صوا سی دو سه رو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بگو که هنی وقتی اسمم ایا

عوض ایبو حال و هوای دلت

بگو آرمونم نیورم به گور

که بازم بیام وبشینم کلت

بگو که عزیزم هنیزه مو سیت

هنیزه ایخوی که بوینی مونه

بگو هیشکی جزمو نورده هنی

دل صاف رنگ خدای تونه

بگو خیلی وقته که دلتنگتم

میر چه ایبو ار که جارم کنی

بگو هرچه ایخوی تو دشمون بده

چه بهتر ا یو که تو خارم کنی

نگو رهدنم برده مهر ا دلت

وفادارین اتیک تو خوندمه

نگو که گمون کردی ردم نیام

خدا شاهده عاشقت موندمه

نگو بی مو سخت ایگرده به تو

دعا ها مو خو بی اثر نیو هن

نگو قصمون آویده جور قیس

دیه عاشقون دربه در نیوهن

نگو تا نیا هرس ا تیا سیات

تو حیفی گریوه سی مو بهتره

نگو و نگو جون گووت دی نگو

که دم تیه مو تون یکی دی بره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عروسی بید

داماد دید یکی ز حضرات منگس چوره بس گود چته؟

پیاکه گود شوم بم نرسید. داماد ز فیلمبردار تقاضا ویدئو چک کرد

.ویدئونه چک کردنه دیدن به جا یه پــــُرس دو پرس خرده ...هو هم دو لــــُپی

داماد بس گود حونت خراو تو خو دو پرس خردی.

گود پیـــــــــــاز ؛ پیاز زززززززز که نداشت منستی هیچی نخردوم بدهونوم توم نداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

خُورررررر   پوووووف

 

دنده 2 : خوووووور پوووووف

 

سينه كشي: خوووووووووووووووور پووووپوووپوووف

 

سرازيري : پووووووووووف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمري بلنده ز جونت صداي ايل

 

اي مندگار تر از هر پياي ايل

 

فرياد كن غم ايلم بخون بخون

 

بازم ز بختِ به شَو مبتلاي ايل....

 

قابل توجه بختیاری های عزیزبخوانیدواطلاع رسانی کنید؛

 

رمان "کوگ تاراز" اثر زینت حسنی درباره بهمن علاءالدین منتشر شد!!!

 

رمان «کوگ تاراز»، یک روایت فانتزی از ساعات پایانی عمر هنرمند محبوب قوم بختیاری است و در قالب گفتگوی دو نفره بین دو شخصیت به نام های «بهمن علاءالدین» (نماد زندگی خصوصی هنرمند موضوع داستان) و «مسعود بختیاری» (نماد زندگی هنری هنرمند موضوع داستان) شکل گرفته؛ بهمن کالبد این هنرمند است که رو به جهان دیگر می رود ولی مسعود، جاودانه و محکم عزم ماندن و زندگی با همتبارانش دارد. 

در این کتاب، از زندگی و دغدغه های شخصی بهمن علاءالدین، ارتباطش با خانواده و دوستانش، همتباران بختیاری اش و تاثیری که بر آنها گذاشته و جایگاهی که در قوم لر داشته سخن به میان می آید اما هیجان انگیز ترین بخش کتاب آن جا است که نویسنده سعی کرده پرده از عشق بهمن علاءالدین بردارد و با کنکاش کردن در زندگی، اشعار و صدای علاءالدین، پاسخی را که یافته است، به مخاطبانش ارائه می کند. 

«کوگ تاراز» اثر "زینت حسنی" نویسنده ی اهل فومن استان گیلان، توسط نشر "رخ مهتاب راتا" در ۲۸۸ صفحه به همراه ۱۵ عکس، به قیمت پانزده هزار تومان به بازار عرضه شده و در کتابفروشی هایسراسر کشور توزیع شده است. علاقمندان همچنین می توانند جهت ارتباط با ناشر این کتاب، با شماره تلفن 09127225950 -۰۲۱۶۶۴۷۹۸۴۵ تماس حاصل نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به لره میگن: سيچه روزه نیگری؟

اگو: بووم، اِشکم گُسنه خین نا حق ایونه. دلت اخو سی کُمامون همدونه بکشیم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

هر وقت فکر کردین یکی عوضیه ،به حستون اعتماد کنین کم کم معلوم ایبو سیتون چقد عوضیه..

دیدمه که اگوم

 

 

 

 

یه بار منه یه مسابقه صداوسیما سئوال پرسیدن ﮐﺪﺍﻡ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﺁﺗﯿﺶ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺶ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﺯﻧﺪﻩ 

ﻣﻮﻧﺪ؟؟؟

دام پرسید اسمس چه بید اخوم منه مسابقه شرکت کنم  مو هم گودم ﭼﻪ ﺩﻭﻧﻢ !!!

ﺣﻀﺮﺕ ﻧﺴﻮﺯ

خللاصه جا تیر نون پزی که زیدومه هنی دیاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بشدت معتقدم كه ٩٠٪ آدمايي كه خدانه قوول دارن

خدا قوولسون نداره اصلا

 

 

 

 

 

 

 

 

اوسو که بیدوم عنبر نی نهادوم بو 

 

سبیلا شرت و بلند وستن به جو دو 

 

هر کی گو ایی مثل کویه بکار اره و معنیس چنه ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چه خووه به شوو مه بری به مالی 

 

تیر برنـــــــو بخوری سر تیه کالــی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻫﺮ ﭺِ ﺩﺍﺭُﻡْ ﻗُﺮْﺑﻮﻧِﺖْ ﻏِﯿﺮَ ﺗِﻔَﻨْﮕُﻢ / ﻭَﺭْﺩﺍﺭُﻡْ ﭼَﺮْﺑِﺶْ ﮐِﻨُﻢْ ﺳﻰ ﺭﻭﺯِ ﺗَﻨْﮕُﻢ .

ﻫَﻢَ ﭼﯿﻢْ ﻭَ ﻗُﺮْﺑﻮﻧِﺖْ ﻏِﯿْﺮَ ﺱِ ﺗﯿﺮُﻡ / ﺳَﺮِ ﺷﻮﻡْ ﺑﻮﺱْﺗﻰ ﮐِﻨُﻢْ ﺻُﺤْﺒِﺶْ ﺑِﻤﯿﺮُﻡ .

ﺍَﺭْ ﻭﺍﺑﻮ ﺟَﻨْﮓِ ﺑِﺮْﻧُﻮْ، ﺗِﯿْﺖْ ﮐُﺸْﺖَ ﻭﺍﺑﻮﻡْ / ﺩَﻫْﺲْ ﺑِﻦِ ﺳَﺮْ ﺗﯿﯿَﻠُﻢْ ﺗا ﺯِﻧْﺪَ ﻭﺍﺑﻮﻡْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به يكي اگون ناشتا چی خوری اگو :تیلیت،

اگون ظهر ناهار چی خوری اگو:تیلید

اگون شام چی خوری اگو:تیلیت،

اگون اصلا ولس کن اوقات فراغتته چی کنی اگو ایشینم نون خورد اکنم سي تیلیت

 

 

 

 

 

 

 

غریب وابیدم وغربت تشم زه

فلک تیپا و ای حال خشم زه

بهارم ده،دلم سر تش بریزس

خداهم دم دقه سیم ایگریوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تش بهسه و جونم غم دیری تو و دونم

ایسوزنه زندیمه اگر زنده بمونم

قربون تو واگرد و بیه ایرهنه نشونم

سیلم کُ که ای باره وه منزل برسونم

سیلم کُ که سیل تیلت جونَ مو اییه

سنگینه اگر درد مو درمونَ مو اییه

درمون همَی درد و بلامی و تونَ ایخوم

مث سایه وه دیندا و نهامی و تونَ ایخوم

بختر وه کر و بو و ککامی و تونَ ایخوم

نیخوم که بگم بهزه خیامی و تونَ ایخوم

 

 

 

 

[ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 ] [ 19:12 ] [ یاسر بختیاری ]

انتخاب با ايسا !!

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129448268/3_10_16_.jpg

 

 http://s5.picofile.com/file/8129449326/3_10_34_.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129448650/3_10_30_.jpg

 

 

 

غزل جونی ، گلم ، حالت چطوره ؟ گلم، حـال تیی کالت چطوره؟

خشی، خوبی، گل مینا بنــوشم ؟ یل بالا بلَی بــــاوینه پوشم

ولات و ایل و مالِت در چه حـالن جوونل دیبلالِت در چه حالن ؟

بگ بینم بهـــــار ابیده صحرا سرو ایگو هنی هم خاله زهرا ؟

هنـــی ساز و نغاره و داوتی هه من آبـــادی فقیر پاپتی هه؟

هنی هم خهک و خل من مال هسی بگ او سـی کلک امسال هسی؟

هنی هم سند موری رسمه یـا ،نه شلی شیری م دوری رسمه یا ، نه؟

غلــــوممه چطوره تیزه بیلش هنی تیــغ ایزنه بی زر سبیلش؟

کسی حال کسی ن ایپرسه یـا نه ریاست خانقلی خان قرصه یا نه؟

یه نامه ی دادی و کـردی خرابم وری تاوه ی تیت کـردی کبابم

چه وابیــیه که نامه ت بو غم اییه اول تـا آخرش بـو ماتم اییه

گمون کردم کـه مهلی رو به رایی کنیزی نیکنی خـوت شامرایی

دلم نیخو کـــه دلتنگ مو وابی کلــو وابی و همرنگ مو وابی

یه دف ایگی که لهری بـو نیاره کمش خالیه شــوم شو نیاره

یه روز ایگی که من باغـم بلی نی یه شو ایگی که من پیلم تلی نی

پسین ایگی که تش چالی مو کوره صباش ایگی که زن حالوت بوره

یه روز ایگی که حوض هونه خشکه یه دف ایگی تویزه م چال مشکه

یه گی ایگی که پازن تیر خرده تیی میمینه هف من فیر خـرده

تو فکر حال و پال سال خــوت بو وه فکر کهره ی کرچال خـوت بو

مگُ جونــــم سرو من مال نیسی علف ســی کهره کرچال نیسی

فرما ،گــانُ، گرگش لاتنـــایه کمــر نوبنـــد کفتار اشکنایه

تو ایگی ، دُز، ولاتـــه داده دم باد توهم مث مو دروکن،داد بی داد!

یکی نیسی بگــــو مه تو پلیسی کو حالو مه تو "چن "سر ره دریسی؟

تو فکر حال و پال سال خــوت بو وه فکر کهره ی کرچال خـوت بو

تش و تنگــــی اگر کوره جهنم اگر سگ بی رووه جوره وه جهنم

جهنــــم، ار یه دار سوز نیسی درک، ار ماهیی من حوض نیسـی

درک، ار بزگــری وابی وه پازن شل و کـــور و کلو، وابی نهازن

مو دلتنگ تونم ؛یعنی تـونَ ایخوم بیو پلتــــه بپیچن دور نی خم

وری ملکیت اگر تنگه، لچش کــن زمهسونِ، وه شلغم دلته خش کــن

بوین دنیا چقر خــــوب و قشنگه همی جا خندیه، شهر فرنگه

***

تو هوشابنگ حال احوال خــوت بو وه فکر شلغم امسال خـــــوت بو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلم ائ خو یه غزل وت بنویسم سِی کهُ

جا قلم، خوم وه سر ائ بلگ بدیسم سِی کهُ

او قدر خَرس بریزم بئ هر بیت غزل

که وه طهر گل اؤ دیده بخسیم سی که

مو مریض تیَل کال تنم، وا ویلا!

ده بیؤ تا مو وه ائ درد وریسم سی که

مزمت داره که ارزو وه دلم بو و برم

مزمت داره نبینمت و بپیسم سی که

دس تو طووم عسل داره بنش مئن دَ سم

تا وه یاد تو چلیکلمه بلیسم سی که..

غزلم داره تموم ائ بو و گپ پر دلمه

وه همی خَرس پتی، تر یَ جلیسم سی که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129448334/3_10_20_.jpg

 

 

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129448468/3_10_23_.jpg

 

چه خشه تو بگروم اما نميرم تا بيي بالي سرم دارته بوينم

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129448118/3_10_3_.jpg

 

 

پسِ خاکریز دل غم جا گِرُته

بچه ی دل بونه ی لالا گرته

 

للا لا لا، للا لا لا للایی

دلم تنگه دلم تنگه خدایی

 

سر کُنجِ تیم غم چینه کرده

یه دنیا دل هوی بابینه کرده

 

وطر روغن که سُتِه ولایه بسه

یه داغی سر دلم خین مایه بسه

 

 

 

 

 

با ريتم دامبلي دامبو بخونين.

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129448292/3_10_19_.jpg

 

گُل ناز مرمرشکی دیر اومدی دلمه برشتی

سیم یواش بُی دست خط زشت نامه نوشتی

گل نازه تیه کاله قد بلند ابرو کمونوم

خوته بُی اوو بی وفایی سیم سرشتی

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129448492/3_10_24_.jpg

 

 

 

 

 

 http://s5.picofile.com/file/8129448192/3_10_8_.jpg

 

 

مو سفر کردیه مالُم کسی وَم نیکنه یادی

هیشکه نیگه سیچه سی،بی وفایی دل دادی؟

مو که سر شکسته رفتُم وَ تو وُ مــــال تو مو

پُی رقیبُم سی عــــنق دله مو وایــســــــادی

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129449292/3_10_32_.jpg

 

شامپو تخم مرغي صادره به كشور پرتغال

 

اَلصَنَم فتو شاپ ني به همي دسته صندلي قسم


برچسب‌ها: طنز ياسوجي1
[ پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 ] [ 15:15 ] [ یاسر بختیاری ]

 

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8128888034/2_10_18_.jpg

 

 

http://s5.picofile.com/file/8128887992/2_10_17_.jpg

 

 

دو کلام بلال بگو سی دل تنگُمــــ....

 

http://s5.picofile.com/file/8117688542/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87.png


ادامه مطلب
[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 0:56 ] [ یاسر بختیاری ]
 

اي جونم دُدَر بختياري

 

http://s5.picofile.com/file/8127934242/yas.jpg

 

سلام و درود بر همتباران عزيزم.

حالتون چنه؟ احوال؟ ايمانه نيبينين خوشتونه؟ نبايد يه پرسي كنين مو كجه رهدم ري وا پس نكردم؟

ولي باي ناره يكي طلبتون تا سر موقس.

خب از اي به بعد مو در خذمتتونم هر كي هر آهنگ يا عكس يا كليپي چي اخا فقط درخواست بده سر تيم.

 

 

بيين ادامه مطلب !

http://s5.picofile.com/file/8117688542/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87.png


ادامه مطلب
[ سه شنبه دهم تیر 1393 ] [ 23:8 ] [ یاسر بختیاری ]
http://www.iclasscenter.org/67-Softwares-9898XS_PVR_HDMI

 

http://s5.picofile.com/file/8122063484/IMG_20140425_WA0000.jpg

 

 

اولی ها
دومی ها
سومی ها
کنکوری ها
کانون اموزشی تبرچی در خدمت شماست.

ها بَووم یونه اگون درس خوندن

 


http://s5.picofile.com/file/8122060884/01120_5_.jpg

 

 

یکی را پرسیدم عشق غم است یا شادی؟
انگشت بر لبم نهاد و گفت:
.
.
.
.
.
.
.
.
دمسه بنه شیر دات

http://s5.picofile.com/file/8117688542/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87.png

 


برچسب‌ها: بختیاری10
ادامه مطلب
[ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 ] [ 10:4 ] [ یاسر بختیاری ]

 

http://s5.picofile.com/file/8120147342/0221_2_.jpg

 

همه روزا دزیده ایبون

به جز یه روز، که هیشکی نیتره بدزس

و ایمهنه سی تو ...

 

 


 

دانلود آهنگ بسیار زیبای علی عالی با نام بونگ بارون

تنظیم: حمید توفیقی بروجنی | طرح: طراحان بونگ / ایده گرافیک


http://dl.bongmusic.ir/Classic/ali%20aali/Ali%20Aali_Bong%20Baroon_(www.BongMuic.ir).jpg

 

دانلود

 


دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی علی تاجمیری با نام ابر بهار

کاور: منظره ای از طبیعت لالی در فصل بهار

 

http://dl.bongmusic.ir/Classic/tajemiri/Ali%20Tajmiri_Abe%20Bahar_(www.BongMusic.jpg

 

دانلود

http://s5.picofile.com/file/8117688542/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87.png

 برچسب‌ها: آهنگ و عکس
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و نهم فروردین 1393 ] [ 15:2 ] [ یاسر بختیاری ]

 

http://s5.picofile.com/file/8118482926/0_1_2_.jpg

سلام حضرات بی بفا

عید مو هموسو بی که ایسانه داشتوم

یه ذره غم منه ای دلوم نداشتوم

انشستیم ری به ری لوا به خنده

مو روزا تهنایینه باور نداشتوم

هیشکتون خو یه حالی زم نپرسیدین نگودین یاسر کوینه؟ حالس خووه ؟ عیو نداره ایسا خووین؟خوو  میمونی رهدین و تش نادین به آجیلا ؟

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8118695426/302149_425576134156073_753489767_n.jpg

 

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8118690734/1011.jpg

 

ایسا خو یادتون نیا ! قدیما فقت سی روز 12 و 13 فروردین فیلم سینمایی خوو پخش اکردن !! یادس بخیر فیلم کارتون رابین هود . یکسال مندیر امندیم سی دیدن دوارته ایی کارتون .هر چند نصمس سانسور بید !! و چه سانسوری ناشیانه .همس منه فیلم ماریا دوهدر عامو رابین هود بی اما دوس دوهدرس بیمو ز همو لحظه اول یونه فهمستوم مو ز همو کوچیری یه چی حالیم بی بقران

 

http://s5.picofile.com/file/8118483792/0_1_7_.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118690776/1_0112.jpg

 

دلـــــــــم دارد هوای نــــــــــــــون تــــــــیری

به همی برکت قسم همیلا حسن روحانی رئیس جمبوراس ام اس فشناد سیم که :یاسرعیدت موارک مو هم جواوس دادوم :حسن ، هر چن داریم ز گسنه یی امیریم اما قلوه اخومت


http://s5.picofile.com/file/8118483868/0_1_9_.jpg

سیکو سیکو بچنه چطور پینده منه یک؛ پوزِس یوری ووبید.
http://s5.picofile.com/file/8118482900/0_1_1_.jpg


http://s5.picofile.com/file/8118483934/0_1_11_.jpg

دووارته عید اوید و سال بگدشت

زمستون رهد ، بهاری نو وورگشت

دوارته وخت شادی و صفا وید

دواره وخت مال و وخت بار وید

بیاین من سال نو وا یک بسازیم

بیاین به گووگریامون بنازیم

بیاین که بختیاری جون گرهده

من رگهاس دووارته خون گرهده

ایر که چار و هفتیمون سوا هد

دلامون پاک و صاف و با صفا هد

هی به شادی بوین

http://s5.picofile.com/file/8118484000/0_1_12_.jpg

اگوم چه کیفی داره وقتی من عروسیادودری که نشونس کردیه هی بوازه و تو یه گوشه بشینی و یواشکی یه دل سیر سیلس کنی! ار احیانا دستس منه دستت بوو باس بوازی خو خیلی هم خووه بقران

 

 http://s5.picofile.com/file/8118483068/0_1_4_.jpg

 

ﺑﻌﺪ ﻫﻲ ﺑﮕﻮﻳﻦ ﺍﺧﺎﻳﻢ ﺑﺮﻳﻢ
ﺍﺭﻭﭘﺎ،ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﮑﺮ ﺧﻤﻮﻥ

دلوم ایخو بهار وابو بیایی
ز ویرت رفته بویه بی بفایی
چو شووه تار و تهنایی بیایه
مثل ماه شوه چارده درایی

 

 

 

 

 

 

 http://s5.picofile.com/file/8118695476/1_1012.jpg

 

جـومـه زرد مَـه کـافـری دسمال بالا ایـبـری
قیومت منه گردنُم خوت وِ همه قشنگتری

 

 

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8118482984/0_1_3_.jpg

 

بقران ایما بختیارییا بدبختیم
تا قبل شو عید خو داشتووم قالی اششتووم و شیشه پاک اکردوم
سی دام
الانم خو همس سر صف نومبایی هدوم
عاغا خو میمونا ولمون نیکنن ، آجیلانه خردن ، نونامونم خردن و
دل زمون نیکنن
کــــــــــــــــــافر خیلی دوستمون دارن

 

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8118483718/0_1_5_.jpg

 

کور بام  په تو سیچه کار ایکنی ؟؟

والا راستم اگوی ای دوره بچیل در به حرف دا گوش نیگرن !!!

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8118695526/10_0.jpg

 

مو ایطوری بزرگ وابیم !!
ایسا چطور؟
خداوکیلی راست بگو،،،

 

 

 

 

 http://s5.picofile.com/file/8118483850/0_1_8_.jpg

 

یه لقمه نون،یه کاسه ماست/
یه عشق پاک،یه حرف راست/
رفاقت بی کم و کاست/
هرچی محبت و صفاست/
مرام ما بختیاری هاست!


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 ] [ 20:24 ] [ یاسر بختیاری ]

سری دوم وبلاگ هم درنگ بختیاری


آدرس زیر را وارد کنید و به وبلاگ

همدرنگ2 وارد شوید.


http://s5.picofile.com/file/8111727500/%D9%87%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D9%86%DA%AF.jpgسلام به همه گویل و ددویل بختیاریم.


با توجه به درخواست های بیشمار ایسا عزیزان دلم نَوی ناراحتتون کنم

سی همیو وبلاگ جدید ساختم از یو به بعد با او وبلاگ درخدمتتونم

فقد لطف کنین نظرتونه در مورد او وبلاگم بدین خوشحال ایبوم.


آدرس بالانه تایپ کنین تا دستتون رَوُن وابو سی همیشه .

[ سه شنبه هشتم بهمن 1392 ] [ 19:18 ] [ یاسر بختیاری ]


http://s5.picofile.com/file/8110866750/0_1_10_.jpgآخ بمیرم سی صفا بختیاری

http://s5.picofile.com/file/8110865534/0_1_1_.jpgقدیما که نه اینترنت بی نه موبایل ...

http://s5.picofile.com/file/8110866176/0_1_5_.jpg


عید مو همو سو بی كه تونه داشتم

یه ذره غم منه ای دلم نداشتم

انشستی ری به ریم لوات به خنده

ای روزا تهنایینه باور نداشتم


http://s5.picofile.com/file/8110867826/0_1_20_.jpg


چه حکایتیه که استاد آشپزی هم که بوی، دست پخت دات خوشمزه تره!؟

یعنی در ایحد که یه تخم مرغ ساده هم که راست اکونن خوشمزیه!!

http://s5.picofile.com/file/8110867618/0_1_18_.jpgمشک شه چهار انگله پشت سرم بی

جـــــــوُه سور وگل گلی هم به ورم بیhttp://s5.picofile.com/file/8110867742/0_1_19_.jpg

کی تجروبس کرده؟http://s5.picofile.com/file/8110865884/0_1_3_.jpg


بيا بريم چم آسيو باغ خياري


شلوارا مظفري تيا خماريطرف تا دوش غذا اصليس توله و اوترشي بي
بي شلوار دبيت خووس نيبره
منزل قبليس فلكه بنگشت ميسليمون بيده
قيافس هم مني نقاشي مهسا 5 ساله ز پُش کو بی
تا دوش هم بهترين بازيس پشگل بكال بي
.
.
.
.
اسو اگو لري حرف زيدن عيبه و پرستيج نداره

ها ارواح ....http://s5.picofile.com/file/8110865342/0_1.jpg


مو هاشوق قدم زیدن من برفوم وختی رُک رُک ایکنه ، ایسا چطور؟
http://s5.picofile.com/file/8110866876/0_1_11_.jpg


گفت و لفت


اولی : آلبراتی مو اگوم میروم شوو یواشکی ز حونه زنه بدر صحو زی ایا
تو اخندی !؟
دومی : آلبرا خوته خو فقیر چه بکنه نگهوانه، شووا اره سر کار گمونوم

مَه سریال ترکی سیل اکنی


یونم یکی از سریالاس...http://s5.picofile.com/file/8110865992/0_1_4_.jpg

http://s5.picofile.com/file/8110867226/0_1_15_.jpg


قوریت پروردگار بوین،

یعنی آدوم ایقد شبیه آدوم! وژدانن فک کردوم اوباما ویده اهواز وا داس عیس یادگاری ونده.http://s5.picofile.com/file/8110866992/0_1_12_.jpg


به یاد استاد!

بعضی روزا دلم اخو ز صحو تا شوم ترانه های استاد گوش بدوم،

وژدانن ز هر چی داروی آرومبخشه موثرتره!http://s5.picofile.com/file/8110866384/0_1_7_.jpg


بار الا سی کی بهارونت ایاهن؟

ای گلا باوینه سی کی ایدراهن؟

ندونوم سیچه منه ای همه مردوم

بخت مو چی شووگارن چینو سیاهن....


http://s5.picofile.com/file/8110867334/0_1_16_.jpg


همی بس نون اپزه به تیر و توسی

خین خوم با ار که تو گسنه بخوسی


http://s5.picofile.com/file/8110866276/0_1_6_.jpg

بَسیکه تیف تیلو کرد زمند بیه که چونو خوس برد.

حال کنین هنرمندا آیندنه   !!!!!!!!!!


http://s5.picofile.com/file/8110866518/0_1_8_.jpg


ایسا واقعا لرین؟

پ معنی کنین ،اما قسمتون ادوم ز دایل و دالویلتون کمک نگرین....

1_ تهی
2_ پلشتوک
3_ چسنک
4_ تیل فاتولک
5_ آشو
6_ شه تپ
7_دیدومک
8_ دال


http://s5.picofile.com/file/8110866642/0_1_9_.jpg

زمونه عوض وابیده، دیه خر هم به خوس امیدواره
http://s5.picofile.com/file/8110867142/0_1_14_.png


ماجراهای دالوم
دالوم گیر داده که داری پیر ابوی وا زینه بستونی! شرطسم یونه که دودر هر کی هد وا قلچماق بو گا دوشیدن و ماست و دوو و کشک و.... راس کردن و قالی بفی و ..... بلد بو و حتمنی بیا وا خومون زنده ای بکنه که هرچی هم که بلد نید خوم بس یاد بدوم! روزی چن ساعت هم داره اره من اطاقس عروس داری تمرین اکنه! متقاضیا مشخصاتسونه بفشنن به آدرست و ز همی الان بگوم که خینس وا خوسه


http://s5.picofile.com/file/8110867492/0_1_17_.jpg


لطفا وا صدای شاد روان استاد بخونین!

خوت ایدونی او تیا کالت و کنج لو و گل خالت تو منه هشته وا غمت تینا

دودر بیو تا بوندیم پیمون که تا شاید دل هر دوتامون نبینه غم دی ز ای دنیا

مو خریدار قهرت و هوادار نازت __ شو بخو نیره تیام تا ن اشنوم آوازت


http://s5.picofile.com/file/8110867100/0_1_13_.jpg


مراحل عروسی در بختیاری ،سنتی که رفته رفته کمرنگ تر میشود....

1_گوشه وورداری

2_دس بوسون

3_زیر زوونی

4_بلکه بندون

5_قند اشکنون

6_شیربایی وابرون

7_پش قواله

8_اوزی

http://s5.picofile.com/file/8110865700/0_1_2_.jpg


قسمت دوم ....

9_کد بستن

10_شاباش

11_پیل کوشی

12_خین ریزون

13_ری گشون
برچسب‌ها: تهنایی
[ دوشنبه هفتم بهمن 1392 ] [ 22:39 ] [ یاسر بختیاری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بی تو مال کنون غم، وا تو چی باهارم
ایل به بار، مال به گدار، بیو وادیارم
غم اوید، پاییز هم اوید، ای خدا دل دردمنده
دل مو، چی یه چاله سرد، ای خدا من وارگه منده✗✔★✗✔★✗✔★✗✔★

بختیاری ...با دو تا ( آ ا ) آشناست .
گرچه یک شکلند معناشان دو تاست .
آ شدن در بختیاری ساده نیست .
هر گرفتار خودی آزاده نیست .
جون بزرگان مدتی پنهان شدند .
عده ای روی تعارف خان شدند .
خان اصلی بی هیاهو مانده است .
جای شیر بیشه آهو مانده است .
آ شدن در اصل انسان بودن است .
افتخاری نو به ایل افزودن است .
عده ای با پول غوغا کرده اند .
نوکر دیروز را آ کرده اند .
آی اول را خوانین داده اند .
آی دوم را به ماشین داده اند .
اولی بوی اصالت می دهد .
دومی تنها کسالت می دهد .
جای آ جعفرقلی و آ رزی
مانده مشتی آ و خان کاغذی .
هر که ثروت بافت با غارت گری .
می کند بالای مجلس سروری .
در مجالس آ صدایش می کنند .
چاپلوسان کدخدایش می کنند .
مطربان در محفلش دف می زنند .
احمقان با عطسه اش کف می زنند .
سیکل را ناخوانده دکتر می شوند .
صاحب صدها تراکتور می شوند .
پیش رویش گر تعارف می کنند .
پشت سر بر ریش او تف می کنند .
با دروغ خود بزرگش می کنند .
میش شل بوده است گرگش می کنند .
دیگرا ، اسب و برنو بی بهاست .
دوره ی آ لنکروز و آ زراست .
آ شدن در اصل انسان بودن است .
افتخاری نو به ایل افزودن است .
چون تکبر دشمن جان همه است .
هر که مردم دار شد خان همه است .
✗✔★✗✔★✗✔★✗✔★

دوبیتی
دلم چی آسمونا پر غُواره
وِ جا بارون تَش از اورا اِباره
سُوار باد ایا وا گَرتِ لیله
لو اَو هُشک و صحرا خین و خاره

دل از دین تو کندم غم نهامه
سر وار تو مندم غم نهامه
ندارم طاقت دیریته ای گل
مو تا عهد نبندم غم نهامه

وری دل بار و بندیلا نبهسن
دلامون چی دل عاشق شکهسن
ز دست ای زمونه کُه گرهدم
ولا دی جا نمنده سی نشهسن

نه چی اوری نه چی بارونی ای دل
نه چی منگشت و نه کارونی ای دل
نهادم زیر پا دنیانه دیندات
تو چی گنج کُه قارونی ای دل

اشعار بختیاری وحید کیانی


✗✔★✗✔★✗✔★✗✔★

داد و بيـدادم سي ايــلم تكـــسواري ني ديه

شـو گرهـمون اي خــدا افتـو دراري ني ديه

اي زمستون نيروه ، دي برف و سرما كشتمون

لاله و باويـنه و فــصل بـــهاري ني ديه

دشمـنون بخــتيـاري پا گــرهدن هم ز نــو

اسب و زين و برنو و شال و قطاري ني ديه

بنگ ام يك ، بنگ برنو، نيوريسته دي ز كه

بردشيــري به ســر سيــنه مـزاري ني ديه

اسب منده بي سـوار و شيرعليــمردونه نيد

اوكري كه شـاه ز ترسـس بو فراري ني ديه

نـادر افــشار رو فـكري بكن سي قنــدهار

ايــل آماده به جنـــگ قنــــدهاري ني ديه

ايلمون منده به جا ، بهمن ز نو سيمون بخون

ميـنه سيـنه شـوق كوچ و گردواري ني ديه

حالو زال وا سر مزن كس گوشوحرفت نيكنه

فـاده اي ز اي همه فـرياد و زاري ني ديه

حالو زال و بهمن ومو حرفمون بي فايده ي

تا كه چــوقا به ور پـيا بختـياري ني ديه

اي خدا ايـبو اخيرس بخــتياري بو يه ايـل

تا بيا روزي كه بينم هفت و چاري ني ديه

دشمـنون شـوخي به مال شيرپيايل زيدنه

داد و بيــدادم سي ايـلم تكــسواري ني ديه


شعر ازقاسم سلیمانی


✗✔★✗✔★✗✔★✗✔★


چی کموتر منه قفس هی ازنم پیت
دلم که تنگ ابو پیام ادم سیت

******

دردمه به کی بگم درد آشنا نی
سی دل پر درد مو اگون دوا نی
دردمه به که بگم طاقت نیاره
ار بگم به آسمون ترسم بواره
تا خیالت گل کنه به دشت جونم
غم دیریت تش انه به استخونم

******

چک خل صورت پهن هیکل به قاده
پوشیده چوقا دبیت ره سر وارگه

******

مو ز داغ بی کسیم به شهر غربت
اشینم پیام ادم با آه و حسرت

******

نشینی کباب خوری ز گوشت تیشتر
خوت دونی خیلی خومت ز همه بیشتر

******

چی پازن کوه دنا پا به فرارم
تیر برنو خردم سیت بیقرارم
تیر برنو خردمه جاس ازنه سوز
نترم ترکت کنم غمخوار دلسوز

******

دل اوگو سیس بفرست پیام کوتا
بنویس تا تو نیای دل نیگره جا
نوشتم وا حین دل سی تو پیامی
چی بخوای و چه نخوای نور تیامی

******

خدایا تا به کی وا دی بسازم
وا با ساز چپ دنیا بوازم
خدایا دردمه وا کی بنالم
که تیر بی کسی خرده به بالم

******

اشنیدم ز گپ گپون داری نشونه
عزیز دل مونی،خان ای حونه

******

ار به شمشیر جومونگ حینم بریزی
مو ز تو دل نیکنم چون سیم عزیزی

******

روزگار چی مشک دو آر و برم کرد
دوم زید کره جونم گرهد او به سرم کرد

******

دیدمت کو هفترون برنو به دستت
نه شخصی،نه دولتی نیده شکستت

******

دو چشم بی قرارم بی قرارت
دلم فرش ره ایل و تبارت
ندارم سی تو سوغاتی بیارم
همی شعر لری کردم نثارت

******

پرزگونه خراو کنم،تش نم به دهزرگر
وا تمام چار و هفت سیت اکنم جنگ
آستاره ز آسمون یارم منه چنگ
سی دل و سی خاطرت ای خان چارلنگ

******

زین طلا،اسب کهر،شلاق ماری
سلام و عرض ادب خان بختیاری

******

کهنه سوار زاگرسم به گرد من نمی رسد هیچ سوار کهنه ای

******

چی پنج تیر عثمانی هر دم کنی بنگ
جیرم زره زره دلم کنی تنگ

******

مو اویم ز بلمیر دارم یه اخبار
اسبته زینس بکن تا ریم سی شیمبار

******

هر دمی هر ساعتی سیت بی قرارم
کی ایای سر بم زنی طاقت ندارم
نه موبایلت خط اده نه ازنی زنگ
پیامک ردکن بیا کم بدرار دنگ

******

قربون تیپت برم چوقا کیارسیت
چوبازون ذلیل کنم روز عروسیت

******

مو دلم هر روز پسین گره خیالت
اترسم ترکم کنی میرم ز داغت

******

چند وقته نیدمت وابیمه دلتنگ
سلام و عرض اذب ای خان چارلنگ

******

خرده تیر کلاش حین وسته جاری
بی وفا پیام بده مر شارژ نداری

******

مال کنون اوی رسی دلم ابو تنگ
دیدنت واجب تره تا بت زنم زنگ

امکانات وب
Online User
IranSkin go Up

statistics