اینترنت
...
اینترنت
...
[RB:Blog_And_Post_Title]

اسلایدر

هم درنگ -عکس بختیاری- آهنگ بختیاری
هم درنگ -عکس بختیاری- آهنگ بختیاری
مریضم کرده تهنایی ★✗✔★ هم درنگ ★✗✔★ عکس بختیاری ★✗✔★ آهنگ بختیاری 
قالب وبلاگ
http://s5.picofile.com/file/8140975418/idm_www_downloadha_com_.rar.html
[ سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 ] [ 8:9 ] [ یاسر بختیاری ]

 

سلامی دوارته به همه بچیل باحال بختیاری.

اولا تشکر کنم سی نظرات قشنگی که ادین

بعدس ازتون درخواست دارم مطلب و عکس سیم بفرستین تا وبلاگنه سریعتر آپدیت کنیم ،

و نظر بدین از چه قسمتها وبلاگ بیشتر خوشتون ایا تا مو بیشترس کنم ،

نظرات ایسا باعث دلگرمی مو ایبو و سعی کنم سرعتر بروز کنم.

 

قربانتون یاسر.

 

 


 

دل مو درختی بی ،به بال جاده

 

به سر دوست ودشمن مو وَندم سایه

 

به سایم هر که نشست یه برگی زُم کَند

 

مِن ره هرکه گذشت؛ یه بَردی بُم وند

 

حالا دی مومندمه؛ بی برگ وتهنا

 

مندمه خوم ودلم؛ دی نیگرم جا

 

کَس نیا سربُم زنه ؛زُم نیکنن یاد

 

کَس نیبره؛ ره به دلم ای داد وبیداد

 

 

http://s5.picofile.com/file/8139801118/q1_12_.jpg

 

 

 

 

تو خُو دردِت نكِشيده به گِروني پَه چه دونيتَش به جونِت نَنِشَسته كه بِدوني په چه دوني تو خو شَو مَه نگذَشتي مِنِ وارا و گُدارا
 تَشِ مِنْ لاشِتِ سَر اَو بِنِشوني په چه دوني تو خو نَيدي گُلِ سُهر و گل باوينِه بَهارونبِدِرا مِنْ دَرِه ها تا كُپِ زوني په چه دوني تو خو واگُل نَنِشَستي مِنِ ساواتِ بَليطاكه بِني قَول و قراراتِ زَووني په چه دوني تو خو چوغاتِ نَكِردي وَر و بِرنوتِ نُبرديزين كُني اسب و بِري بِلگِه بُروني په چه دوني تونَبيدي شَوِ پَلْ كَندَنِ تهمينه به واراگاگريوْ رُستم و سُهراوِ بِخوني په چه دوني كُرِنِ دِشْمِنِ بَو كِهنو پَلا داسِ بُريدِنسَرِ سُهراوِ بُريدن به جَووني په چه دوني گرمسير بَرزِيَرُم كِرد وگُلُم مَندِ به سَرحدشِلْ شِلِ باد اِكُنِه نامه رِسوني په جه دوني

 

ﭘﺪﺭﻟﺮ : ﻣونه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﺩﺍﺗﻪ؟


 ﭘﺴﺮﻟﺮ : ﻫﺮ۲ﺗﺎﺗﻮﻥ


 ﭘﺪﺭ: ﺍﮔﻪ ﻣﻭ ﺑﺮﻡ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺍﺕ ﺑﺮﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻮﮐﻭﯾﻪ ﺍﯾﺮﯼ؟


 ﭘﺴﺮ : ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

 

 ﭘﺪﺭ: ﺧﻭ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺩﺍﺗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ !


 ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ ﻣﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻩ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ .

 

 ﭘﺪﺭ: ﺍﮔﻪ ﻣﻭ ﺑﺮﻡ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺍﺕ ﺑﺮﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮ ﮐﻮﻩ ﺍﯼﺮﯼ؟


 ﭘﺴﺮ :ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ


 ﭘﺪﺭ: ﭖ ﺳﯽ ﭼﻪ؟


 ﭘﺴﺮ : ﭼﻮﻥ ﻗﺒﻸ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﺩﻭﻣﻪ


 ﭘﺪﺭ: ﮐﺮﻩ ﺧﺮ ﺣﺎﻻ ﺍﯼ ﻣﻮ ﻭ ﺩﺍﺕ ﺑﺍ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻮ ﮐﻮﯾﻪ

 ﺍﯿﺮﯼ؟
 ﭘﺴﺮ : ﺍﯾﻤﻮﻧﻭﻢ ﻫﻤﯾﭽﻮ .


 ﭘﺪﺭ : ﺣﺎﻻ ﺳﯽ ﭼﻪ؟


 ﭘﺴﺮ : ﭼﻮﻥ ﺣﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﯿﻪ !!!

http://s5.picofile.com/file/8108149792/01a%D8%B1q_11_.jpg

 

 

 به یکی گودن معتادی گود نه جان خوت فقط آموختسوم .

 

 

http://s5.picofile.com/file/8108818568/1535456_233379840167971_2027197341_n.jpg

 

 

اسو خوبیدکه داس و برزگر بید

زغمها و غصه ها دل به در بید

همه راضی به نون وماست وخرما

كه هر خورزا زحالوش واخبر بید

نشستن مردمون جفت چاله

تلیت دوغ اکردن من پیاله

اخردن دست جم وا نون تیری

زخوشحالی ازیدن هو وگاله

حلا سوسیس وهمبرجا تلیته

به محضی که خوری گره گلیته

کجه سسهای تند وتیز هندی

اگیره جای کلخنگ وبلیطه؟

 

 

http://s5.picofile.com/file/8139801050/q1_10_.jpg

 

 

 

 

مه ﺧﺪﺍ ﺯت ﺳﻬﺮﺍﺏ؟


 ﺳﯿﭽﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﯽ؟


 ﺳﯽ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﯾﺶ ﻣﻦ ﺍﻭ؟


 ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﺑﯽ ﺧﻮﻡ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺑﮑﻦ


 ﻧﯿﺨﻮ ﺩﯾﺮ ﻭﺍﺑﯽ ﻭﯼ ﺷﻬﺮ ﻏﺮﯾﺐ


 ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﯼ


 ﻫﯿﭻ ﻭ ﻣﻦ ﺩﻫﺴﺖ ﻧﯽ


 ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺁﯾﻤﻠﺶ ﻣﺜﻞ ﯾﮑﻦ


 ﺭهتنت ﺑﯽ ﺛﻤﺮﻩ


 ﻭ ﺩﻝ ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﭘﺮ ﺩﺭﺩ ﺳﭙﻬﺮﯼ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ


 ﮔﻮﺵ ﻭ دل سوهتم کن


 ﭘﺸﺖ ﺩﺭﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﯽ


 ﺑﺨﺪﺍ ﺧﻮﻡ ﺭهتم


 بسکه ﺍﻭ و ﻧﻤﮑﻪ


 ﺗﯿﻠﺖ ﺳﻮﺯ ﺍیدﻥ


 ﺗﻮ ﺑﯿﻮ ﮐﯽ ﺳﻬﺮﺍﺏ


 ﻧﺮﻩ ﺑﯽ ﻗﺎﯾﻖ ﻭ اﯼ ﺷﻬﺮ و ﺩﯾﺎﺭ


 ﮐﻪ ﭘﺸﯿﻤﻮﻥ ایبوی ...


http://s5.picofile.com/file/8139800684/q1_3_.jpg

http://s5.picofile.com/file/8139800884/q1_7_.jpg

 

جاتون خالی ناهار عروسینه زیدیم.

 

 

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8139800768/q1_4_.jpg

 

درفراق تودلم همچون بلی، پیلو، پکهسه است


جای نیش گنج نگاهت برروی دلم پندو کرده


هرشب بی تو مرا تپ تپو میگیرد


 و خوهای وارو وارو میبینم !


 نمیدانم چه باسم کرده...


 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8139800618/q1_2_.jpg

 
طب سنتی شیوه درمان یرقان در بختیاری دوستداران صفحه اگر تجربه یا مطلبی دارند اضافه نمایند
 شیوه درمان یرقان در بختیاری نیز بسیار شگفت و جالب است. برای درمان یرقان ابتدا موهای سر بیمار را می تراشند و بعد پوست سر او را تیغ تیغ می زنند، به طوری که خونش بیرون بزند و جاری شود. بر روی سر او نمک و فلفل می ریزند و با دستمالی آنرا ماساژ می دهند. بعد از این مرحله لباس های بیمار را از تن به در آورده و او را لخت می کنند و در یک سینی می نشانند. یک بزغاله چاق را ذبح می کنند و آن را بر درختی می آویزند تا تمام خون بز بر سر و روی و بدنش بریزد. سپس او را می خوابانند و سه ساعت بعد او را با آب سرد می شویند. بعد از شستن مقداری برف بر سرش می گذارند. در این هنگام برای چند روز از خوردن نمک، فلفل و گوشت باید پرهیز نماید. تا چندین روز باید با آب سرد استحمام نماید. در مدت چند روز، نمک را بر آتش داغ می کنند و پس از خنک شدن بر سرش می ریزند تا به اصطلاح زردی اش فروکش کند. زنان و دختران را نیز به همین طریق.
 

 

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8139800842/q1_6_.jpg

 


پشتم کوه . پیشم کمر . دورم تفنگ دار


 حاضرم صد تیر خوروم سی دیدن یار


 صد سوار صد گرز به دست صدتانظامی


 عاقبت وا بگومت نور تیامی ...

 

 

 

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8139800584/q1_1_.jpg

 

 

 
دام گو آو ﺟـﻮﺵ ارﻳـﺰﻱ ﺑــﺴـﻢ ﺍ … کن !!!


 شایت ﺑـﺮﻳـﺰﻱ ﺭی ﺑـﭽﻪ ﺟِـﻦ |:


 اگومس : ﺁﺧـــﻪ دا ﻣــهربونوم، دا عزیزوم


 پمــر ﺟـﻨـﻬـﺎ ﺑـﻴﮑﺎﺭﻥ بچلسونه ﺑﻴﺎﺭﻥ منه ﻇـﺮﻓـﺸـﻮیی ایما!


 هیجا نه هو هم منه ظرف شویی؟؟!!


 اگود : خو تیل جنه ﺩیه ؛ هرکاری هم ز یه تیل جـن بگوی بر ایا.
 

http://s5.picofile.com/file/8139801026/q1_9_.jpg

 

 سرود دُوا لالی(داماد لالایی) با مقام و ملودی موسیقایی ویژه و منحصر به فرد در بختیاری... پل بوندین، پل بوندین، چو انار ترکه کنار


 تا بیاهه، بگدرته، شا دُوا وزنه سوار
 پل بوندین، پل بوندین، چو انار، ترکه دولا


 تا بیاهه، بگدرته، نو بهیگ وا شا دوا مه چارده، مه چارده، ز پس کُه مَدِرَو


 نوبهیگ مون، مه ماله ایدراهه منه شو به چینین آستاره هانه بکنین بند سیزنس


 مه و افتونه بگوین تا که بیان سی دیدنس اسبونتونه، زین بوندین، همه مون وابویم سوار


 نودوامون، به نیامون، اروه خذمت یار 

 

http://s5.picofile.com/file/8139801168/q1_13_.jpg

 

 این ها مردم مظلوم سنی غزه و بلوچستان و ... نیستن!!!!


 بلکه مردم ظالم شیعه ی زرستان در شهرستان ایذه خوزستان هستن!!!!


 مردم تشنه ای که تنها تا سد کارون سه هشت کیلوتر فاصله دارن!!!


 اما برای کمی آب در سختی و مشقت هستن و دولتی که از اسم اسلام تجارت می کنه

و هیچ بویی از اسلام نبرده هیچ توجهی بهشون نداره


 کاش این ها سنی بودن تا مظلومیتشون رو دنیا فریاد میزد


 

 

http://s5.picofile.com/file/8139800826/q1_5_.jpg

 

 

 

 بدانیم فرهنگ بختیاری به ما می آموزد به هم مهر و محبت و عشق داشته باشیم

و در شادی و غم شریک هم باشیم و در مقابل کار نیک خود منتظر پاداش نباشیم

که اگر مادران و پدران بختیاری منتظر پاداش بودند امروز پولداران زمین خدا بودند.

 

 

 

 

 


كلاشم قنطاق طلا سه ميخ چينی

 

 

دلم خواست که ایچوبوی تيم بنشينی

 

 

 

خوم وخوت گپ بزنیم زدرد دیری

 

 

بخدا عزیزمی تا روز پیری؟

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8139800950/q1_8_.jpg

 

 
ﺩﻣﺖ ﮔﺮﻡ ﭼﻘﺪ ﻭﺍﺭﺩﯼ ، اصن بینی زه کچیری ﮐﺎﺭِﺕ یو بیده ،

ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮ خورزمار ﮐﻼﺱ


 ﺭدﯽ ﯾﺎ ﺧﻮﺕ ﯾﺎﺩ ﮔﺮدﯽ ؟؟ !!
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .


چخان کردن شصخ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﺼﺪِ شیر کردنس ﻭ ﮔردنِ ﻣﺎﺳﺎﮊِ ﺑﯿﺸﺘﺮیه گوشی اپل خریدمه ایقد قشنگه البته مدل ایرانیسه عکسسم گرهدم سیتون


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

http://s5.picofile.com/file/8139801076/q1_11_.jpg

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: عشق به ایل
[ سه شنبه هجدهم شهریور 1393 ] [ 22:43 ] [ یاسر بختیاری ]

 

با سلام به همه گویل و دَدویل خیفم.

 

آهنگ در حال پخش از آلبوم کنار استاد عزیزم آقای رحیم عدنانیه

 

حتما ای آلبومنه بستونین و گوشس بدین.

 

 

http://www.ibnanews.ir/images/docs/000008/n00008331-b.jpg

 

 


 

 

منه جاده کوهرنگ- فارسون ترافیک بی،


یکی ز راننده‌ها ز یه پیا اپرسه چه خبر وابیده؟؟؟


پیا گود: يه آخونده گروگان گرهدن، گودن یا 100 میلیون تومن اِدین

یا بنزین اریزیم ریس و تش اِزنیم بس.


دولت هم اگو پیل ناریم، ولی مردم اویدن سی کمک کردن!!!


راننده گود: خو تا حالا چقدر کمک وابیده؟؟؟


پیا گود: دیه هرکی به اندازه خوس کمک اکنه...


1 لیتر ...2 لیتر !!!

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8138255926/0_1002_2_.jpg


وای چه خوبه مال بار کنه یارت وابات بو


کمیتچال زین مخملی به زیر پات بو

http://s5.picofile.com/file/8138255934/0_1002_3_.jpg
لالایی‌ها علاوه بر داشتن جنبه موسیقایی و آرام‌بخش بودن ،

تنها به منظور خواباندن کودک به کار نمی‌روند.

با دقت در مضامین و درون مایه‌های آنها،

می‌توان داده‌های مهم فرهنگی و اجتماعی فراوانی از لالایی ها به دست آورد.

این مضامین در واقع خود منعکس کننده آرزوها،

خواسته‌ها، تلاش و کوشش‌های مادران برای اداره زندگی و

در کل آیینه تمام نمای زندگی اجتماعی و محیط پیرامون آنها است.

از لحاظ موضوعی در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان مضامین لالایی‌های لری و

بختیاری را شامل این موارد دانست:

انعکاس مهر و محبت و آرزوهای مادران در لالایی‌ها،

دلتنگی های مادران ، تأثیر طبیعت و نوع زندگی مردم در لالایی‌ها،

اشاره به مسائل مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ...


لالا لالا لالا لالات و نازه


بالش زير سرت مخمل تازه


لالا لالائي ت كنم تا مادر ايه


گوساله گو كويي و شير بيايه


گواره ات بَوَم و شاخ بيدي


لالا لالات كنم و يه اميدي


سماور جوش زنه اَشير ميشو


دلم پر مي زنه سي قوم و خويشو

لالالالات كنم خويت نمايي


بلنگت مي كنم ويرت نمايي


لوه لوه كم سيتن دلم


روز و بالينم شو و بغلم


چيمم چيمه را مال بوه ته


گوشم دا و دنگ لوه لوه تهhttp://s5.picofile.com/file/8138255884/0_1002_1_.jpg


سر کوه بنگ زنوم کس نگوهه ..ها


کی باریک بالا بلند ورستا وا پا


سر کوه بنگ زنوم یارم بیو وادیاری


تاریکی وسته بمال سی چه نیاهی


هرچه که دوندال کنوم سه دل یاروم


نیله نه سوار وا بیو وا دیاروم


خداوندا هرچه غمم وندی بباروم


غم یار


غم شکال


غم تفنگوم


{کورش}
بعضی وقتا که خومه وا یه جغله خارجی مقایسه اکنوم دلوم اخو بزنوم وا مزگ!
 
جغله خارجی اره اگو: اووووو مامی پاپا یه دختری انتخاب کردم واسه همسر آیندم!


 پدر مادرس هم اگون اوه عزیزم چه انتخاب هوشمندانه ای تبریک میگم!
 
حالا مو اروم اگوم حضرات یه حور پری زیر نظر گرهدومه


 بووم اگو کمرت بورست ایقد دودر خوو هد وا صاف ری دست نی سر یه ول کرده!


 دام هم اگو وووی ووووی ووووی ایما خومونه کِر هونون نیزنیم خانواده شری هدن!


 گوویلوم هم هنی اسم دودره نشنیدنه همه ابوون مثه برد پیت اگون کل درگل طایفسون وامون رفیقن!


 مو خوم دونوم وا ای روند که پیش برم صد درصد نسلوم منقرض ابووه و مثله دایناسورا عکسومه زنن سر آدامسها!

 دورگل مه سه چی ز کرگل سرترن!!


1:نمره گردن ز استاد


2:ماشین گرهدن مه خیابون


3:که ز همه مهمتره لایک خردن مه فیسبوکه


http://s5.picofile.com/file/8138256234/0_1002_9_.jpg


نوه چندي سي ننه عزيزه قربون همه ننيل مهربون


لبخندت تعادل شهررا بهم ريخت،توبخند..

مو اخوم تش اوفته به شهر اريم مال.

 

 

 

 

 

 
دیشو دیر مجال خاوسیدوم ینی دم دما صوب بید که خاوُم بُرد

ظهر که بیار وابیدوم دیدوم همه اگون ساعت 7 زمین جُنبه وابید ؛

مو که هیچی حس نکردوم ؛

سیل هم عر بیوید بازم مو لنگ نیجنبیدوم ز خاو نیورستادوم ....

عادت دارم شُو لوحد بخاوسوم هیچی وروم نبید ..

ولی خدانه شورگ که بخیر گوذشت نتروم تصور کونوم با لودر مونه لوحد و

عور ز زیر خروار آوار در بیارن پشق مستقیم وابوم سی جهانیایان....

ووووووووی خدا او روزه نیاره.....انواع بوها در ساعات بعضي اداری دولتی خوم به شخصه استنشاق کردوم.

(همه نه ها فقط بعضياسون)بُو دهون : ز ساعت 8 تا 9 صوب!بوُ نون پنیر خیار و چاهی ز ساعت 9 تا 10بُو عرق زیر چل 10 تا 12


بُو جوراو 12 تا 1بو مخلوط عرق , جوراو ؛ گلاب ؛ موقع نماز ظهربو نهار ز ساعت 1 تا 2 بهد ظهربو قارشت پیاز و گوزو کشکاور2 الی 3 بهد ظهر!! 

 
http://s5.picofile.com/file/8138256068/0_1002_6_.jpg
ز مردون وسوارون دی خورنید


دیه گرت وغواری ز کهر نید


به غیر برد شیر سینه مزارا


نشونی دی زشیرون ظفر نید


همه رهدن پیایل واتفنگا


زبنگ برنو وگویل اثر نید


تیامون پر زحرس ودل پر خین


که لامردون پتی وشیر نر نید .


محض خنده.....
**********
دورگل دوس دارن به پیایی شی کونن که:


مث شیر قوی . مث خر کاری. مث سگ باوفا. مث میمون بامزه.

مث خروس هم با غیرت بووُ.

ولی وختی شی کردن تازه افهمن میره سون:


مث شیر بیرحم.مث خر نفهم .مث سگ هار . مث میمون لیش .

و مث خروس هپرون ائیارن به مرغا اچوسنن بسون.مو تازه نومزد کرده بیدوم من یه مسابقه شرکت کردوم مونو یه امریکایی

ردیم فینال گودن هر کی با گلوله زینه خوسه کشت قهرمانه

و پیل بس ادیم دیوید رد داخل اوید بیرون گود او مای گاد

نو نتروم زینومه بکوشوم و زید وا سر مو ردوم داخل اویدوم بیرون

گودوم ریدوم منه سر بووتون تخم حرما تیر مشقی بم دادین

با صندلی کشتومس


حالا باز دنبال زینه اگردوم کسی هد؟یه توصیه به دورگل کیمند.


هر وخت یه زینه فضول منه عروسی یا فاته خونی دیدتون...


عر بتون گود: سیچه هنی شی نکردی ....


بس بگو عشق اول تا عاخر مو میره تو بید که هو هم پهرست.


تا دیه خوس بو سوعال نکونه.فضول.


بوو امین : ایر کنترل مملکت دست مو بی همه جانه گلستون اکردوم ..


امین : والا تو یه کنترله تیلویزون دستته ریدی منه اعصاو ایما !!!قبلنا ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ 3 ﻧﻔﺮ بی ﮐﻪ آخرس ﯾﮑﯽ موفق وابید !!!


ولی ﺍﻻﻥ ...
.
.
.
.
.
.
وا ﺑﺎ ﮐﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﻀﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﻭ ﯾﺎﻫﻮ ﻭ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﻭ ﮔﻮﮔﻞ


ﭘﻼﺱ و لاین ﻭ ﻫﻤﮑﻼسیا ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺩﺭﻭ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻭ


ﻭﻟﮕﺮﺩﺍﯼ مِنه ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ !!!http://s5.picofile.com/file/8138255984/0_1002_4_.jpg

انتظار دیدنت کرده خماروم/تیپ بزن گیوه بپوش بیو وا دیاروم.


عشق گل زی به سرم دی کرده پیرم .

 

جور رئیس اگاهی دا حکم تیرم
ﭼﯽ ﮐﻤﻮﺗﺮ ﻣﻨﻪ ﻗﻔﺲ ﺳﯿﺖ ﺍﺯﻧﻢ ﭘﯿﺖ

ﺩﻟﻮﻡ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺍﺑﻮﻩ ﭘﯿﺎﻡ ﺍﺩﻭﻡ ﺳﯿﺖ


ﺑﻨﺎﻟﻮﻡ ﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﯾﺎ ﻏﻢ ﺩﯾﺮﯾﺖ ؟

ﺍﺭ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﺧﻮﻣﻪﮐُﺸُﻢ ﺳﯿﺖکوه به کوه سیل اکنم، دریا به دریا..

 

کی اياى بینمت سالار دنیا
http://s5.picofile.com/file/8138256250/0_1002.jpgحضرات صوب بخیر.


یو دیه چه دنگیه چالش آو سرد؟!!


چلنج یا چالش.... ای چلنج وابوی به حق سلطونبراهیم.


منه ای بی آویی سیچه آونه علکی هدر اکونین.


بقول رئیس جومبور محبوب اسبق مون آوه سرده وا بریزی

همچوکه ایسوسه!!!


در مصرف آو کوشا باشیم. 

http://s5.picofile.com/file/8138255992/0_1002_5_.jpg
یه خاطره سیتون بگوم.


یه بار تاوستون رهده بیدوم بحونه کَسونومون که دالو تاته بیدن.


تازه ز ره رسیدوم دالو یه صرفه کشید سیم شوم بمون داد خردیم ؛

ز بسکه حیردو تللو بیدوم پا صرفه خاوم بُرد .


دالو دید که مو خسته هدوم عوید چادرس کشید ریمو دیه بیاروم نکرد.
.
منه خاوه بیاری بیدوم که دیدوم تاته (پير مرد) هم ز ره رسید

لواساسه کندو نشست جفتوم.


همیجور که دمر دراز کشیده بیدوم دیدوم دستس کشید ری (ق وم ب ل وم)


شروع کرد به نوازش کردن هی اگود بطول بطول ادونی چن وخته تی یک نخاوسیدیم؟


یاد او سالا بخیر که خوم خوت جوون بیدیم.تا صوب عشقبازی اکردیم.


حالا مو هم ز خجالت جریت نیکونیم به تاته بگوم بخت بئوت دستته بکش مو بینامم


یهو دیدوم قاطی کرد قارنید بطول مر با تو نیدوم وری دیه...


مو هم دیدوم اوضاع پسه ز جام ورستادوم یه عان منه تیا تاته تی منه تی وابیدیم و جستوم ز توُ بدر...


لخت و مادرزاد بید......


منظورم ز گودن ایی خاطره بعزی چیا به سندوسال نید به دله دل.


اینشالا که همیشه دلتون جوون بوُ.
گوئم ره که کارنامه س بگره..


بوئم گو : بنه اگومت چه: به سلطون بروهیم ایر که قبول اوبیدی که هیچ...

ایر قبول نـَع اُوبیدی نه مو تونه ایشنم نه تو مونه فهمیدی چه گدومت یا نع؟؟؟


هچی گوئم ره کارنامه ن گرهد و ورگشت , سرکیچه بوئمه دید .

بوو زس پرسی ها قبول اوبیدی؟


گوئم گو : خرزمار به جا نیارمت کُر کینی؟ چه کسی؟ مونه ز کجه ایشنی؟؟؟


معلمِ تاریق زم اپرسه نادر شاه چند تا زن داشت؟


گودم :یکی. معلم گو :درست نیست.


 گم :خو دوتا. معلم گو :غلطه .


 گم :په چندتا ؟؟ معلم گو: 90 تا.


 گم : هی بوم هی ، په ینی هیچ شولار نیکرد پاس؟البرده نونم سيچه بم تك دا.
http://s5.picofile.com/file/8138256168/0_1002_8_.jpg
عاقا ز مینی بوسا اصفهون شهرکرد پیاده وابیدوم

یه تاسکی سمند دربست کردوم سی چلگرد .....

اولس یه عاهنگ ز علادین ناده بید یواش رارنده گی اکرد...

بهدس که رهد سر عاهنگ بهدی ز لیلا فروهر بید

رارنده یکم سرعتس بیشتر کرد ....

ای عاهنگ که تموم وابید رهد سر عاهنگ بهدی

داریوش خوند (برادر جان) عاقا منه گردنه ها بیدیم

یارو زید بغل سگارس ریشن کردو زید وا بنگ

  تو نگو گئوس تازه مرده بید......

یه مَن خاک هم رهد منه سر خوس و گریوست ....

دیه داریوش هم تموم وابید ....

سوار ماشی وابید ....عاهنگ بهدی ابی بید ...

معمولی ارهد دیه دفه توشمال شروع وابید

عاقا یه تیکافی زیدمنه ایی سربالایی ها

که نگو رسیدیم گردنه نعل اشکونن عاهنگ چوبازی شروع وابید


دیه اینقد سرعت داشت که پلیس نامحسوس بالا گردنه گرهدس....

یه قضب جریمه 200 هزار تومنی.


مو هم بس گودوم حالا خردیس.ممد و رفیقاس اخواستن یه یخچال سای بای ساید ببرن طبقه پنجم یه ساختمونی


تا طبقه چاروم ارن , ممد اگو بل بروم بینم چقد دی منده ,

اِره و ایا اگو بچل یه خبر خوو داروم سیتون یه خبر بد


بچل اگون خو بگو بینم


ممد اگو خبر خوو یونه که یه طبقه دی بیشتر نداریم تا یخچالکه برسونیم

و خبر بدم یونه که ساختمون اشتواه اویدیم ساختمون جفتیه

رهده بیدوم بیمارستان ملاقاتی یکی ز فامیلا...


منه راهرو بیدوم دیدوم یه پرستار بنگوم کرد خیلی هم ملوس بید .


دیدوم بم گود ابو یه لحظه بیاین منه اطاق آزمایش کارتون داروم.


مو هم تی خوم گودوم باوا دمس گرم په ای فیلما خارجی خاک منه سری حقیقت داره.


خلاصه رهدوم منه اطاق دره بست ..

اشاره بم کرد بیا منه دستشوریی دیه دل منه دلوم نبید....


رهدوم منه دستشوری دیدوم یه تاته ( پیرمرد) سره ویلچر نشسته....


پرستار گود: میشه کمک کنی ای آقا ادرار کونه.میخایم آزمایش ادرا ازش بگیریم.اگه میشه کمک کنید ماسماسکشو بگیرید تا بشاشه تو این لیوان.....


یه چن دیقه ماسماسکسه نادم منه لیوان دیدوم خوری نید یکم انتهاس موژنیدوم ( فشار دادوم) شانس اوردوم تاته میزنید (شاشید)

اندی واسکی مِکس بزنم...!!!


http://s5.picofile.com/file/8138256100/0_1002_7_.jpg


انهائی که با این مشکها اب خوردن مزه اش را میفهمند البته با کاسه روی یا مسی


برچسب‌ها: طنز بختياري7
[ سه شنبه یازدهم شهریور 1393 ] [ 10:9 ] [ یاسر بختیاری ]

 

http://s5.picofile.com/file/8134099050/as1_10_.jpg

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8134099868/as1_22_.png

 

 

یه جک باحالی یکی سیم تعریف کرد


ولی نتروم تایپس کنم


خسته ام افهمین ؟؟؟خسته


ایسا بحندیدن بخدا خیلی حنده داره


بمو اعتماد کنین

http://s5.picofile.com/file/8134100176/as1.png

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8134098984/as1_8_.jpg

 

کُنار غریوُم ،که بردِه نصیووم

 

 

http://s5.picofile.com/file/8134098568/as1_3_.jpg

 

 

جایی که بیدن و نبیدنتون فرقی نیکنه


نبیدنتونه انتخاو کنین


بخدا ز مو ب ایسا نصیحت


ایطوری به بیدنتون احترام نهادینه


دیدمه که اگوم


ترجمه جمله "هاروکی موراکامی"


http://s5.picofile.com/file/8134099142/as1_11_.jpgدست های کوچک تو،

محرومیت نمی فهمند،

تو بزرگترین مینیمالیست تاریخی!!!

ازسمیرابابادی عکاشه
http://s5.picofile.com/file/8134098918/as1_7_.jpg


مبتلایم موبه شوگار تیات


عاشق دردم وبیمار تیات


همه آبادی وشهر واخورن


که منم زخمی ناکار تیاتشعر از فریده چراغی (ممیرا)


http://s5.picofile.com/file/8134099192/as1_13_.jpg
«صبوری»

خستگی ات را

پشت لبخندِ ایلیاتی ات پنهان می کنی

چشم هایت راپشتِ «پَل هایت1»،

روشنترازآفتاب کوهستان

که پشت هیچ شبی نمی ماند،

سادگی ات،

صبوری ات را«هیجار2»کرده است...

1-گیسو
heyjar2-،فریاد

مجموعه شعرنفرین شبدرها،سروده ی سمیرابابادی عکاشه،ص22

http://s5.picofile.com/file/8134099242/as1_14_.jpg
كباب فقط كباب بختياري!


هر كي گو چنس كمه؟؟؟


http://s5.picofile.com/file/8134099976/as1_24_.jpg
سي تش و ديلاق شيرم باي كر كلو...

 

 

 

 

 

 
http://s5.picofile.com/file/8134098718/as1_5_.jpg
ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﯿﺪ


ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺩﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺯ ﺣﻀﺮﺍﺕ ﻣﻨﮕﺲ ﭼﻮﺭﻩ ﺑﺲ ﮔﻮﺩ ﭼﺘﻪ؟


ﭘﯿﺎﮐﻪ ﮔﻮﺩ ﺷﻮﻡ ﺑﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ . ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺯ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭼﮏ ﮐﺮﺩ
.

ﻭﯾﺪﺋﻮﻧﻪ ﭼﮏ ﮐﺮﺩﻧﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﺟﺎ ﯾﻪ ﭘــــُﺮﺱ ﺩﻭ ﭘﺮﺱ ﺧﺮﺩﻩ ...ﻫﻮ ﻫﻢ ﺩﻭ ﻟــــُﭙﯽ 

ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﺲ ﮔﻮﺩ ﺣﻮﻧﺖ ﺧﺮﺍﻭ ﺗﻮ ﺧﻮ ﺩﻭ ﭘﺮﺱ ﺧﺮﺩﯼ.


ﮔﻮﺩ ﭘﯿـــــــــــﺎﺯ ؛ ﭘﯿﺎﺯ ﺯﺯﺯﺯﺯﺯﺯﺯ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻣﻨﺴﺘﯽ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺨﺮﺩﻭﻡ ﺑﺪﻫﻮﻧﻮﻡ ﺗﻮﻡ ﻧﺪﺍﺩ

http://s5.picofile.com/file/8134099292/as1_15_.jpg

یاد اون دوران بخیر. ما با این تریلی ها ارهدیم دبیرستان

تریلی شرکت نفت.
 
http://s5.picofile.com/file/8134099576/as1_19_.jpg

چهار لنگ وهفت لنگ چینی هم به بازار اوید.خدا منه کولت....


 

 

http://s5.picofile.com/file/8134099342/as1_16_.jpg يه پيايي منه بانگ 100 ميليون برنده ايبو 

رئيس بانگ به کارمنداس اگو کى تره بره بِس يجورى خَور بده تا سکته نکنه !؟؟

یکی ز کارمندا داوطلب ايبو و ايگو من ميترم ٬

خلاصه کارمنده اِره درحونه ى پيا برنده و اگو :

اير 100 ميليون منه بانگ برنده وابوي چی کنى؟

يارو اگو : 1 ميليون تومنس اِدُم به خوت ٬

کارمند بانگ هموچو سکته ايکنه !!!http://s5.picofile.com/file/8134098842/as1_6_.jpgﺍﯼ ﺩﺭﯾﻐﺎ ! ﺁﻥ ﮔﺬﺭﮔﺎﻫﻬﺎﯼ ﺳﺨﺖ ﺍﯾﻞ ﮐﻮ /! ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﮐﻮﭺ ﺟﻤﻌﯽ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﮐﻮ !


ﮐﻮ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ؟/ ﮐﻮ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺯﺍﻥ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ؟


ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ « ﺍﯾﻞ » ﻭ « ﻣﺎﻝ »/ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺑﺮ ﺭﺍﻩ ﻋﻘﻠﻢ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ


ﻣﺮﺩﻣﺎﺕ ﺍﯾﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ/ ﯾﺎ ﮐﻪ «ﺍﯾﻠﻢ» ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
http://s5.picofile.com/file/8134098484/as1_2_.jpghttp://s5.picofile.com/file/8134099484/as1_18_.jpg

ﺩﺍلوﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺧﻮﻧﺪ ﯾﻬﻮ ﺩﺍﺩ ﺯﯾﺪ : ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ ! ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

ﺩﻭﻧﯿﺪﻭﻡ ﮔﻮﺩﻭﻡ : - ﭼﻨﻪ ﺩﺭ ﺍﺯﻧﻦ؟ گو - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

گودوم_ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺯﻧﮓ ﺧﺮﺩ؟ گو - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

ﺷﻮﻡ ﺳﯿﺖ ﺑﻬﻠﯿﻢ؟ - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

 ﻣُﻬﺮﺕ ﮔﻢ ﻭﺍﺑﯿﺪﻩ ؟ - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

 ﮐﺴﯽ ﻃﻮﺭﯾﺲ ﻭﺍﺑﯿﺪﻩ ؟ - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

ﺟﺎﯾﯽ ﺳﻮﻫﺪﻩ . ﺯﯾﺮ ﮐﺘﺮﯾﻨﻪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻮﻧﻮﻡ . - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

 ﺟﮏ ﻭ ﺟﻮﻧﻮﺭ ﺩﯾﺪﯼ ؟ - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ ! ﮔﻮﺩﻭﻡ ﺧﻮ ﯾﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮑﻮﻥ !! ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺩﺍﺩ ﺯﯾﺪ : - ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ !

( ﺩﺳﺘﺴﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻟﺒﺮﺍﺕ ﺗﮑﻮﻥ ﺩﺍﺩ )

ﻧﻤﺎﺯﺱ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺍﺑﯿﺪ ﮔﻮﺩ : ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﮔﻮﻡ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻋﻮﺽ ﻧﮑﻮﻥ .

ﺩﺍﺷﺘﻮﻡ ﺩﯾﻼ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺳﯿﻞ ﺍﮐﺮﺩﻭﻡ. آلبرده ﻧﻔﻬمhttp://s5.picofile.com/file/8134098450/as1_1_.jpgﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ...


ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﺪﻭﻡ ﺭﻗﺺ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻫﻤﻪ


ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻥ ﻟﻄﻔﺎ ....


_1ﮐﺮﺩﯼ


_2 ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ
http://s5.picofile.com/file/8134099700/as1_21_.jpg 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8134099026/as1_9_.jpg

 

آدمايي كه قيط عقل مين سرسون ني فقط صداسونه بلند اكونن و منطق ندارن
به قول او شعرع كه يكميسم يادم ره اگو


نونم چه... نونم چه....      آخرس گو... رسوا شود

 

http://s5.picofile.com/file/8134099918/as1_23_.jpg

 

 

http://s5.picofile.com/file/8134099150/as1_12_.jpg

 

يادي هم كنيم از امواتمون


شادي روحسون صلوات

 


برچسب‌ها: طنز بختياري2
[ دوشنبه بیستم مرداد 1393 ] [ 17:8 ] [ یاسر بختیاری ]

 

 

دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی کوروش اسدپور با نام سی دیدن جمالت

تنظیم: حمید توفیقی | تهیه شده در شبکه استانی چهارمحال و بختیاری

 

 

کوروش اسدپور - سی دیدن جمالت

 

 

 دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ :

.

.

.

.

.

.

- ﺍﻭﻩ 2! ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﻪ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﻮﻧﻪ

- ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ! ﺍﺯ ﻳﻪ ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ !

-ﻻﻣﺼﺐ ﺗﺎﺯﻩ 2 ﺭﻭﺯ ﺷﺪﻩ !

-ﺍﻳﻦ 4ﺭﻭﺯ ﺁﺧﺮﺵ ﻧﻤﻴﮕﺬﺭﻩ ﻳﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺷﻴﻢ !

-ﻋﺠﺐ ﻣﺎﻩ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮﺩ،ﺣﻴﻒ ﻛﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ

 

 

 

 

 

 

 

 

هر كي بين خوم و خوت 

ناده دو تا برد....

زه شمي تا دم صحو

دلس بيا درد.....

 

 

 

 

 

 

چشمه برم لردگان

 

 

 

 

 

 

اين هم يك عكس از ( آه بهمن )جاودانه باد ياد و خاطراتش روحش شاد باد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنديونه انگيري كي تاحلا دي؟

 

 

 

 

 

 

 

/آهای گل

وی شیرم دوما ره شکاره هی گل آهای گل وی یو شکاره تازه سه اهای گل

وی داسو دودوش نون بپزید هی گل اهای گل ووی یو شکاره تازه سه اهای گل

ووی ایی خطانه کی نوشته هی گل اهای گل ووی شیروم دوما خط نویس اهای گل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا خدا نیسی یا تـــــــــــو خـــدا وابیدیه

که وَ دلُـــــم از هر طرف غـــــــم دادیه

پس پَنَه وَ مو نکو او چی که مِن دل داری

ای دی کُجِی که مونه ساعت بدی زاییدیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوو امین چند بار سر نماز بلند اگو : الله اکبــــــــــر .. اله اکبــــــــــــــــــــر

امین اگو : بوو چته؟ در بوندیم؟ کتری چوش اویده.. ؟ در یخچال وازه..؟ 

کولر خاموشت کنیم..؟

بووس نمازنه قط اکنه اگو آلبرده به عادوم نبرده کاش نداشتمت اگوم کانال عوض مکن داروم اخباره گوش ادوم ..

 

 

 

 

 

 

آبشار آتشگاه لردگان-نماد سرسبزی بختیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

نی خومت چینا به مو برد ای ونی 

غر و لند و حرف پر درد ای زنی

نی درا سی مو دیه هرسی ز تیت 

سیل او تیهات به مو سرد منی

تیگته کِر کردیه به مو سیچه

هی به فرگت سی مو تمدار ای تنی

 

 

 

 

 

آخرش مونه ایبرن ری سرُ دَس

ایبویی وَخودبی خودُمثِ هزارآدمِ مَس

اللهُ اکبر تو پشتِ سرُم چی نیکُنه

وقتی مِن گور، خاک، ری سَرَ بَس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ری وُ صحرا ایکنُم آخه یه رو

خهسه آوی دلم ،یار دو رو

دیدی ایی دلُم بازیچه دَس تو بی

دیگ وُ اُمشو وُ صوا سی دو سه رو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بگو که هنی وقتی اسمم ایا

عوض ایبو حال و هوای دلت

بگو آرمونم نیورم به گور

که بازم بیام وبشینم کلت

بگو که عزیزم هنیزه مو سیت

هنیزه ایخوی که بوینی مونه

بگو هیشکی جزمو نورده هنی

دل صاف رنگ خدای تونه

بگو خیلی وقته که دلتنگتم

میر چه ایبو ار که جارم کنی

بگو هرچه ایخوی تو دشمون بده

چه بهتر ا یو که تو خارم کنی

نگو رهدنم برده مهر ا دلت

وفادارین اتیک تو خوندمه

نگو که گمون کردی ردم نیام

خدا شاهده عاشقت موندمه

نگو بی مو سخت ایگرده به تو

دعا ها مو خو بی اثر نیو هن

نگو قصمون آویده جور قیس

دیه عاشقون دربه در نیوهن

نگو تا نیا هرس ا تیا سیات

تو حیفی گریوه سی مو بهتره

نگو و نگو جون گووت دی نگو

که دم تیه مو تون یکی دی بره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عروسی بید

داماد دید یکی ز حضرات منگس چوره بس گود چته؟

پیاکه گود شوم بم نرسید. داماد ز فیلمبردار تقاضا ویدئو چک کرد

.ویدئونه چک کردنه دیدن به جا یه پــــُرس دو پرس خرده ...هو هم دو لــــُپی

داماد بس گود حونت خراو تو خو دو پرس خردی.

گود پیـــــــــــاز ؛ پیاز زززززززز که نداشت منستی هیچی نخردوم بدهونوم توم نداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

خُورررررر   پوووووف

 

دنده 2 : خوووووور پوووووف

 

سينه كشي: خوووووووووووووووور پووووپوووپوووف

 

سرازيري : پووووووووووف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمري بلنده ز جونت صداي ايل

 

اي مندگار تر از هر پياي ايل

 

فرياد كن غم ايلم بخون بخون

 

بازم ز بختِ به شَو مبتلاي ايل....

 

قابل توجه بختیاری های عزیزبخوانیدواطلاع رسانی کنید؛

 

رمان "کوگ تاراز" اثر زینت حسنی درباره بهمن علاءالدین منتشر شد!!!

 

رمان «کوگ تاراز»، یک روایت فانتزی از ساعات پایانی عمر هنرمند محبوب قوم بختیاری است و در قالب گفتگوی دو نفره بین دو شخصیت به نام های «بهمن علاءالدین» (نماد زندگی خصوصی هنرمند موضوع داستان) و «مسعود بختیاری» (نماد زندگی هنری هنرمند موضوع داستان) شکل گرفته؛ بهمن کالبد این هنرمند است که رو به جهان دیگر می رود ولی مسعود، جاودانه و محکم عزم ماندن و زندگی با همتبارانش دارد. 

در این کتاب، از زندگی و دغدغه های شخصی بهمن علاءالدین، ارتباطش با خانواده و دوستانش، همتباران بختیاری اش و تاثیری که بر آنها گذاشته و جایگاهی که در قوم لر داشته سخن به میان می آید اما هیجان انگیز ترین بخش کتاب آن جا است که نویسنده سعی کرده پرده از عشق بهمن علاءالدین بردارد و با کنکاش کردن در زندگی، اشعار و صدای علاءالدین، پاسخی را که یافته است، به مخاطبانش ارائه می کند. 

«کوگ تاراز» اثر "زینت حسنی" نویسنده ی اهل فومن استان گیلان، توسط نشر "رخ مهتاب راتا" در ۲۸۸ صفحه به همراه ۱۵ عکس، به قیمت پانزده هزار تومان به بازار عرضه شده و در کتابفروشی هایسراسر کشور توزیع شده است. علاقمندان همچنین می توانند جهت ارتباط با ناشر این کتاب، با شماره تلفن 09127225950 -۰۲۱۶۶۴۷۹۸۴۵ تماس حاصل نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به لره میگن: سيچه روزه نیگری؟

اگو: بووم، اِشکم گُسنه خین نا حق ایونه. دلت اخو سی کُمامون همدونه بکشیم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

هر وقت فکر کردین یکی عوضیه ،به حستون اعتماد کنین کم کم معلوم ایبو سیتون چقد عوضیه..

دیدمه که اگوم

 

 

 

 

یه بار منه یه مسابقه صداوسیما سئوال پرسیدن ﮐﺪﺍﻡ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﺁﺗﯿﺶ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺶ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﺯﻧﺪﻩ 

ﻣﻮﻧﺪ؟؟؟

دام پرسید اسمس چه بید اخوم منه مسابقه شرکت کنم  مو هم گودم ﭼﻪ ﺩﻭﻧﻢ !!!

ﺣﻀﺮﺕ ﻧﺴﻮﺯ

خللاصه جا تیر نون پزی که زیدومه هنی دیاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بشدت معتقدم كه ٩٠٪ آدمايي كه خدانه قوول دارن

خدا قوولسون نداره اصلا

 

 

 

 

 

 

 

 

اوسو که بیدوم عنبر نی نهادوم بو 

 

سبیلا شرت و بلند وستن به جو دو 

 

هر کی گو ایی مثل کویه بکار اره و معنیس چنه ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چه خووه به شوو مه بری به مالی 

 

تیر برنـــــــو بخوری سر تیه کالــی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻫﺮ ﭺِ ﺩﺍﺭُﻡْ ﻗُﺮْﺑﻮﻧِﺖْ ﻏِﯿﺮَ ﺗِﻔَﻨْﮕُﻢ / ﻭَﺭْﺩﺍﺭُﻡْ ﭼَﺮْﺑِﺶْ ﮐِﻨُﻢْ ﺳﻰ ﺭﻭﺯِ ﺗَﻨْﮕُﻢ .

ﻫَﻢَ ﭼﯿﻢْ ﻭَ ﻗُﺮْﺑﻮﻧِﺖْ ﻏِﯿْﺮَ ﺱِ ﺗﯿﺮُﻡ / ﺳَﺮِ ﺷﻮﻡْ ﺑﻮﺱْﺗﻰ ﮐِﻨُﻢْ ﺻُﺤْﺒِﺶْ ﺑِﻤﯿﺮُﻡ .

ﺍَﺭْ ﻭﺍﺑﻮ ﺟَﻨْﮓِ ﺑِﺮْﻧُﻮْ، ﺗِﯿْﺖْ ﮐُﺸْﺖَ ﻭﺍﺑﻮﻡْ / ﺩَﻫْﺲْ ﺑِﻦِ ﺳَﺮْ ﺗﯿﯿَﻠُﻢْ ﺗا ﺯِﻧْﺪَ ﻭﺍﺑﻮﻡْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به يكي اگون ناشتا چی خوری اگو :تیلیت،

اگون ظهر ناهار چی خوری اگو:تیلید

اگون شام چی خوری اگو:تیلیت،

اگون اصلا ولس کن اوقات فراغتته چی کنی اگو ایشینم نون خورد اکنم سي تیلیت

 

 

 

 

 

 

 

غریب وابیدم وغربت تشم زه

فلک تیپا و ای حال خشم زه

بهارم ده،دلم سر تش بریزس

خداهم دم دقه سیم ایگریوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تش بهسه و جونم غم دیری تو و دونم

ایسوزنه زندیمه اگر زنده بمونم

قربون تو واگرد و بیه ایرهنه نشونم

سیلم کُ که ای باره وه منزل برسونم

سیلم کُ که سیل تیلت جونَ مو اییه

سنگینه اگر درد مو درمونَ مو اییه

درمون همَی درد و بلامی و تونَ ایخوم

مث سایه وه دیندا و نهامی و تونَ ایخوم

بختر وه کر و بو و ککامی و تونَ ایخوم

نیخوم که بگم بهزه خیامی و تونَ ایخوم

 

 

 

 

[ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 ] [ 19:12 ] [ یاسر بختیاری ]

انتخاب با ايسا !!

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129448268/3_10_16_.jpg

 

 http://s5.picofile.com/file/8129449326/3_10_34_.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129448650/3_10_30_.jpg

 

 

 

غزل جونی ، گلم ، حالت چطوره ؟ گلم، حـال تیی کالت چطوره؟

خشی، خوبی، گل مینا بنــوشم ؟ یل بالا بلَی بــــاوینه پوشم

ولات و ایل و مالِت در چه حـالن جوونل دیبلالِت در چه حالن ؟

بگ بینم بهـــــار ابیده صحرا سرو ایگو هنی هم خاله زهرا ؟

هنـــی ساز و نغاره و داوتی هه من آبـــادی فقیر پاپتی هه؟

هنی هم خهک و خل من مال هسی بگ او سـی کلک امسال هسی؟

هنی هم سند موری رسمه یـا ،نه شلی شیری م دوری رسمه یا ، نه؟

غلــــوممه چطوره تیزه بیلش هنی تیــغ ایزنه بی زر سبیلش؟

کسی حال کسی ن ایپرسه یـا نه ریاست خانقلی خان قرصه یا نه؟

یه نامه ی دادی و کـردی خرابم وری تاوه ی تیت کـردی کبابم

چه وابیــیه که نامه ت بو غم اییه اول تـا آخرش بـو ماتم اییه

گمون کردم کـه مهلی رو به رایی کنیزی نیکنی خـوت شامرایی

دلم نیخو کـــه دلتنگ مو وابی کلــو وابی و همرنگ مو وابی

یه دف ایگی که لهری بـو نیاره کمش خالیه شــوم شو نیاره

یه روز ایگی که من باغـم بلی نی یه شو ایگی که من پیلم تلی نی

پسین ایگی که تش چالی مو کوره صباش ایگی که زن حالوت بوره

یه روز ایگی که حوض هونه خشکه یه دف ایگی تویزه م چال مشکه

یه گی ایگی که پازن تیر خرده تیی میمینه هف من فیر خـرده

تو فکر حال و پال سال خــوت بو وه فکر کهره ی کرچال خـوت بو

مگُ جونــــم سرو من مال نیسی علف ســی کهره کرچال نیسی

فرما ،گــانُ، گرگش لاتنـــایه کمــر نوبنـــد کفتار اشکنایه

تو ایگی ، دُز، ولاتـــه داده دم باد توهم مث مو دروکن،داد بی داد!

یکی نیسی بگــــو مه تو پلیسی کو حالو مه تو "چن "سر ره دریسی؟

تو فکر حال و پال سال خــوت بو وه فکر کهره ی کرچال خـوت بو

تش و تنگــــی اگر کوره جهنم اگر سگ بی رووه جوره وه جهنم

جهنــــم، ار یه دار سوز نیسی درک، ار ماهیی من حوض نیسـی

درک، ار بزگــری وابی وه پازن شل و کـــور و کلو، وابی نهازن

مو دلتنگ تونم ؛یعنی تـونَ ایخوم بیو پلتــــه بپیچن دور نی خم

وری ملکیت اگر تنگه، لچش کــن زمهسونِ، وه شلغم دلته خش کــن

بوین دنیا چقر خــــوب و قشنگه همی جا خندیه، شهر فرنگه

***

تو هوشابنگ حال احوال خــوت بو وه فکر شلغم امسال خـــــوت بو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلم ائ خو یه غزل وت بنویسم سِی کهُ

جا قلم، خوم وه سر ائ بلگ بدیسم سِی کهُ

او قدر خَرس بریزم بئ هر بیت غزل

که وه طهر گل اؤ دیده بخسیم سی که

مو مریض تیَل کال تنم، وا ویلا!

ده بیؤ تا مو وه ائ درد وریسم سی که

مزمت داره که ارزو وه دلم بو و برم

مزمت داره نبینمت و بپیسم سی که

دس تو طووم عسل داره بنش مئن دَ سم

تا وه یاد تو چلیکلمه بلیسم سی که..

غزلم داره تموم ائ بو و گپ پر دلمه

وه همی خَرس پتی، تر یَ جلیسم سی که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129448334/3_10_20_.jpg

 

 

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129448468/3_10_23_.jpg

 

چه خشه تو بگروم اما نميرم تا بيي بالي سرم دارته بوينم

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129448118/3_10_3_.jpg

 

 

پسِ خاکریز دل غم جا گِرُته

بچه ی دل بونه ی لالا گرته

 

للا لا لا، للا لا لا للایی

دلم تنگه دلم تنگه خدایی

 

سر کُنجِ تیم غم چینه کرده

یه دنیا دل هوی بابینه کرده

 

وطر روغن که سُتِه ولایه بسه

یه داغی سر دلم خین مایه بسه

 

 

 

 

 

با ريتم دامبلي دامبو بخونين.

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129448292/3_10_19_.jpg

 

گُل ناز مرمرشکی دیر اومدی دلمه برشتی

سیم یواش بُی دست خط زشت نامه نوشتی

گل نازه تیه کاله قد بلند ابرو کمونوم

خوته بُی اوو بی وفایی سیم سرشتی

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129448492/3_10_24_.jpg

 

 

 

 

 

 http://s5.picofile.com/file/8129448192/3_10_8_.jpg

 

 

مو سفر کردیه مالُم کسی وَم نیکنه یادی

هیشکه نیگه سیچه سی،بی وفایی دل دادی؟

مو که سر شکسته رفتُم وَ تو وُ مــــال تو مو

پُی رقیبُم سی عــــنق دله مو وایــســــــادی

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8129449292/3_10_32_.jpg

 

شامپو تخم مرغي صادره به كشور پرتغال

 

اَلصَنَم فتو شاپ ني به همي دسته صندلي قسم


برچسب‌ها: طنز ياسوجي1
[ پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 ] [ 15:15 ] [ یاسر بختیاری ]

 

 

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8128888034/2_10_18_.jpg

 

 

http://s5.picofile.com/file/8128887992/2_10_17_.jpg

 

 

دو کلام بلال بگو سی دل تنگُمــــ....

 

http://s5.picofile.com/file/8117688542/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87.png


ادامه مطلب
[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 0:56 ] [ یاسر بختیاری ]
 

اي جونم دُدَر بختياري

 

http://s5.picofile.com/file/8127934242/yas.jpg

 

سلام و درود بر همتباران عزيزم.

حالتون چنه؟ احوال؟ ايمانه نيبينين خوشتونه؟ نبايد يه پرسي كنين مو كجه رهدم ري وا پس نكردم؟

ولي باي ناره يكي طلبتون تا سر موقس.

خب از اي به بعد مو در خذمتتونم هر كي هر آهنگ يا عكس يا كليپي چي اخا فقط درخواست بده سر تيم.

 

 

بيين ادامه مطلب !

http://s5.picofile.com/file/8117688542/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87.png


ادامه مطلب
[ سه شنبه دهم تیر 1393 ] [ 23:8 ] [ یاسر بختیاری ]
http://www.iclasscenter.org/67-Softwares-9898XS_PVR_HDMI

 

http://s5.picofile.com/file/8122063484/IMG_20140425_WA0000.jpg

 

 

اولی ها
دومی ها
سومی ها
کنکوری ها
کانون اموزشی تبرچی در خدمت شماست.

ها بَووم یونه اگون درس خوندن

 


http://s5.picofile.com/file/8122060884/01120_5_.jpg

 

 

یکی را پرسیدم عشق غم است یا شادی؟
انگشت بر لبم نهاد و گفت:
.
.
.
.
.
.
.
.
دمسه بنه شیر دات

http://s5.picofile.com/file/8117688542/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87.png

 


برچسب‌ها: بختیاری10
ادامه مطلب
[ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 ] [ 10:4 ] [ یاسر بختیاری ]

 

http://s5.picofile.com/file/8120147342/0221_2_.jpg

 

همه روزا دزیده ایبون

به جز یه روز، که هیشکی نیتره بدزس

و ایمهنه سی تو ...

 

 


 

دانلود آهنگ بسیار زیبای علی عالی با نام بونگ بارون

تنظیم: حمید توفیقی بروجنی | طرح: طراحان بونگ / ایده گرافیک


http://dl.bongmusic.ir/Classic/ali%20aali/Ali%20Aali_Bong%20Baroon_(www.BongMuic.ir).jpg

 

دانلود

 


دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی علی تاجمیری با نام ابر بهار

کاور: منظره ای از طبیعت لالی در فصل بهار

 

http://dl.bongmusic.ir/Classic/tajemiri/Ali%20Tajmiri_Abe%20Bahar_(www.BongMusic.jpg

 

دانلود

http://s5.picofile.com/file/8117688542/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87.png

 برچسب‌ها: آهنگ و عکس
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و نهم فروردین 1393 ] [ 15:2 ] [ یاسر بختیاری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بی تو مال کنون غم، وا تو چی باهارم
ایل به بار، مال به گدار، بیو وادیارم
غم اوید، پاییز هم اوید، ای خدا دل دردمنده
دل مو، چی یه چاله سرد، ای خدا من وارگه منده✗✔★✗✔★✗✔★✗✔★

بختیاری ...با دو تا ( آ ا ) آشناست .
گرچه یک شکلند معناشان دو تاست .
آ شدن در بختیاری ساده نیست .
هر گرفتار خودی آزاده نیست .
جون بزرگان مدتی پنهان شدند .
عده ای روی تعارف خان شدند .
خان اصلی بی هیاهو مانده است .
جای شیر بیشه آهو مانده است .
آ شدن در اصل انسان بودن است .
افتخاری نو به ایل افزودن است .
عده ای با پول غوغا کرده اند .
نوکر دیروز را آ کرده اند .
آی اول را خوانین داده اند .
آی دوم را به ماشین داده اند .
اولی بوی اصالت می دهد .
دومی تنها کسالت می دهد .
جای آ جعفرقلی و آ رزی
مانده مشتی آ و خان کاغذی .
هر که ثروت بافت با غارت گری .
می کند بالای مجلس سروری .
در مجالس آ صدایش می کنند .
چاپلوسان کدخدایش می کنند .
مطربان در محفلش دف می زنند .
احمقان با عطسه اش کف می زنند .
سیکل را ناخوانده دکتر می شوند .
صاحب صدها تراکتور می شوند .
پیش رویش گر تعارف می کنند .
پشت سر بر ریش او تف می کنند .
با دروغ خود بزرگش می کنند .
میش شل بوده است گرگش می کنند .
دیگرا ، اسب و برنو بی بهاست .
دوره ی آ لنکروز و آ زراست .
آ شدن در اصل انسان بودن است .
افتخاری نو به ایل افزودن است .
چون تکبر دشمن جان همه است .
هر که مردم دار شد خان همه است .
✗✔★✗✔★✗✔★✗✔★

دوبیتی
دلم چی آسمونا پر غُواره
وِ جا بارون تَش از اورا اِباره
سُوار باد ایا وا گَرتِ لیله
لو اَو هُشک و صحرا خین و خاره

دل از دین تو کندم غم نهامه
سر وار تو مندم غم نهامه
ندارم طاقت دیریته ای گل
مو تا عهد نبندم غم نهامه

وری دل بار و بندیلا نبهسن
دلامون چی دل عاشق شکهسن
ز دست ای زمونه کُه گرهدم
ولا دی جا نمنده سی نشهسن

نه چی اوری نه چی بارونی ای دل
نه چی منگشت و نه کارونی ای دل
نهادم زیر پا دنیانه دیندات
تو چی گنج کُه قارونی ای دل

اشعار بختیاری وحید کیانی


✗✔★✗✔★✗✔★✗✔★

داد و بيـدادم سي ايــلم تكـــسواري ني ديه

شـو گرهـمون اي خــدا افتـو دراري ني ديه

اي زمستون نيروه ، دي برف و سرما كشتمون

لاله و باويـنه و فــصل بـــهاري ني ديه

دشمـنون بخــتيـاري پا گــرهدن هم ز نــو

اسب و زين و برنو و شال و قطاري ني ديه

بنگ ام يك ، بنگ برنو، نيوريسته دي ز كه

بردشيــري به ســر سيــنه مـزاري ني ديه

اسب منده بي سـوار و شيرعليــمردونه نيد

اوكري كه شـاه ز ترسـس بو فراري ني ديه

نـادر افــشار رو فـكري بكن سي قنــدهار

ايــل آماده به جنـــگ قنــــدهاري ني ديه

ايلمون منده به جا ، بهمن ز نو سيمون بخون

ميـنه سيـنه شـوق كوچ و گردواري ني ديه

حالو زال وا سر مزن كس گوشوحرفت نيكنه

فـاده اي ز اي همه فـرياد و زاري ني ديه

حالو زال و بهمن ومو حرفمون بي فايده ي

تا كه چــوقا به ور پـيا بختـياري ني ديه

اي خدا ايـبو اخيرس بخــتياري بو يه ايـل

تا بيا روزي كه بينم هفت و چاري ني ديه

دشمـنون شـوخي به مال شيرپيايل زيدنه

داد و بيــدادم سي ايـلم تكــسواري ني ديه


شعر ازقاسم سلیمانی


✗✔★✗✔★✗✔★✗✔★


چی کموتر منه قفس هی ازنم پیت
دلم که تنگ ابو پیام ادم سیت

******

دردمه به کی بگم درد آشنا نی
سی دل پر درد مو اگون دوا نی
دردمه به که بگم طاقت نیاره
ار بگم به آسمون ترسم بواره
تا خیالت گل کنه به دشت جونم
غم دیریت تش انه به استخونم

******

چک خل صورت پهن هیکل به قاده
پوشیده چوقا دبیت ره سر وارگه

******

مو ز داغ بی کسیم به شهر غربت
اشینم پیام ادم با آه و حسرت

******

نشینی کباب خوری ز گوشت تیشتر
خوت دونی خیلی خومت ز همه بیشتر

******

چی پازن کوه دنا پا به فرارم
تیر برنو خردم سیت بیقرارم
تیر برنو خردمه جاس ازنه سوز
نترم ترکت کنم غمخوار دلسوز

******

دل اوگو سیس بفرست پیام کوتا
بنویس تا تو نیای دل نیگره جا
نوشتم وا حین دل سی تو پیامی
چی بخوای و چه نخوای نور تیامی

******

خدایا تا به کی وا دی بسازم
وا با ساز چپ دنیا بوازم
خدایا دردمه وا کی بنالم
که تیر بی کسی خرده به بالم

******

اشنیدم ز گپ گپون داری نشونه
عزیز دل مونی،خان ای حونه

******

ار به شمشیر جومونگ حینم بریزی
مو ز تو دل نیکنم چون سیم عزیزی

******

روزگار چی مشک دو آر و برم کرد
دوم زید کره جونم گرهد او به سرم کرد

******

دیدمت کو هفترون برنو به دستت
نه شخصی،نه دولتی نیده شکستت

******

دو چشم بی قرارم بی قرارت
دلم فرش ره ایل و تبارت
ندارم سی تو سوغاتی بیارم
همی شعر لری کردم نثارت

******

پرزگونه خراو کنم،تش نم به دهزرگر
وا تمام چار و هفت سیت اکنم جنگ
آستاره ز آسمون یارم منه چنگ
سی دل و سی خاطرت ای خان چارلنگ

******

زین طلا،اسب کهر،شلاق ماری
سلام و عرض ادب خان بختیاری

******

کهنه سوار زاگرسم به گرد من نمی رسد هیچ سوار کهنه ای

******

چی پنج تیر عثمانی هر دم کنی بنگ
جیرم زره زره دلم کنی تنگ

******

مو اویم ز بلمیر دارم یه اخبار
اسبته زینس بکن تا ریم سی شیمبار

******

هر دمی هر ساعتی سیت بی قرارم
کی ایای سر بم زنی طاقت ندارم
نه موبایلت خط اده نه ازنی زنگ
پیامک ردکن بیا کم بدرار دنگ

******

قربون تیپت برم چوقا کیارسیت
چوبازون ذلیل کنم روز عروسیت

******

مو دلم هر روز پسین گره خیالت
اترسم ترکم کنی میرم ز داغت

******

چند وقته نیدمت وابیمه دلتنگ
سلام و عرض اذب ای خان چارلنگ

******

خرده تیر کلاش حین وسته جاری
بی وفا پیام بده مر شارژ نداری

******

مال کنون اوی رسی دلم ابو تنگ
دیدنت واجب تره تا بت زنم زنگ

امکانات وب

IranSkin go Up

statistics